Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Melkproductie in Vlaanderen is een van de meest klimaatvriendelijke ter wereld

De ecologische voetafdruk van melk is in Vlaanderen kleiner dan in andere landen. We behoren tot de wereldtop, zo blijkt uit een studie bij 146 melkboeren, van onder meer het Instituut voor Landbouw, Visserij- en voedingsonderzoek en de Boerenbond.

Zij namen een "klimaatscan" van elk melkveebedrijf apart om zo de ecologische voetafdruk te bepalen en nadien advies te kunnen geven waar de boer nog kan verduurzamen. (VRTNWS)

Deel dit artikel