Sinds 5 januari 2021 is de exploitatie van het recyclagepark in Herentals overgedragen aan IOK Afvalbeheer. Op de gemeenteraadscommissie van 22 juni 2022 lichtte IOK de resultaten toe na één jaar werking.

Het recyclagepark kreeg in 2021 meer dan 22.000 bezoekers over de vloer of 47,6% van de Herentalse gezinnen. De maanden april en juli waren het meest populair.

IOK stelt vast dat het aantal kilo's van een aantal afvalfracties sterk gedaald is.

Het afgevoerde steenpuin is goed voor 900 ton, wat slechts 25% is van wat in 2018 werd afgevoerd. Ook de afvalfractie hout A+B was in 2021 goed voor 420 ton of slechts 36% van wat in 2018 werd afgevoerd. Tenslotte werd ook de afvoer van het groenafval bijna gehalveerd.
Door de verwachte daling van deze afvalfracties is de verwerkingskost verminderd met 88.513 euro, wat uiteindelijk een besparing oplevert voor de Herentalse belastingbetaler.

Voor wat betreft de werking van het recyclagepark stelt IOK voor om het afsprakensysteem af te schaffen vanaf 31 oktober 2022 (met de wisseling van het zomer naar het winteruur).

Gert Van Dijck, IOK Afvalbeheer: "Ik ben blij dat de stad Herentals ons het vertrouwen gaf om het recyclagepark voor hen uit te baten. IOK Afvalbeheer is blij met de uitstekende samenwerking met de stad. Door deze samenwerking is de overdracht van de exploitatie snel en vlot verlopen."

# Proper Herentals

Voor het eerst werden tijdens de gemeenteraadscommissie ook cijfers vrijgegeven van de inspanningen die de stadsdiensten leveren rond zwerfvuil en sluikstort.

Voor zwerfvuil zijn er 16 hotspots die dagelijks worden opgeruimd. Naast de medewerkers van de stedelijke werkplaats zijn er ook veel buurtvrijwilligers actief en wordt er ingezet op gerichte zwerfvuilacties.

In totaal werd er in 2021 30 ton zwerfvuil manueel opgeruimd langs wegen, parken, speelterreinen, ...
Voor wat betreft sluikstort zijn er 89 hotspots in Herentals, die wekelijks worden gecontroleerd. Een op de vier hotspots bevindt zich aan de glasbollen en een op een op de zeven aan de textielcontainers. In totaal werd er 23 ton opgeruimd.

Mien Olmen, burgemeester: "We zijn gestart met de handhaving rond de textielcontainers in overleg met IOK. In 2021 werden al 6 textielcontainers afgevoerd. Maar dit is nog niet toereikend. Ik hoop dat we in de toekomst betere instrumenten ter beschikking zullen hebben, zodat we nog meer gericht kunnen optreden ."

Bart Michiels, schepen voor gezondheid en preventie: "Ik ben heel trots op de grote toename van het aantal buurtvrijwilligers deze legislatuur. In 2018 waren dat er 46, terwijl er in 2021 al 196 buurtvrijwilligers actief waren. Samen zijn zij goed voor 970 opgehaalde vuilniszakken in 2021. Graag geef ik hen via deze weg een grote pluim ".

Oppositie : 'Veel minder bezoekers op recyclagepark'

Oppositiepartijen Groen en Vooruit reageren kritisch en onderstrepen dat die  voorstelling van het schepencollege véél te rooskleurig is. 'De aangeleverde hoeveelheden liggen bijna voor alle afvalfracties een pak lager dan het gemiddelde in het werkgebied van IOK Afvalbeheer.

Ook het aantal bezoekers is abnormaal laag voor een stad met meer dan 28.000 inwoners. Dat kan je dus niet alleen uitleggen met het wegvallen van de zogenaamde 'afvaltoeristen' uit andere gemeenten.

Ook onze eigen Herentalsenaren blijven gewoon weg van het containerpark. Dat velen niet zo positief zijn over de werking is nog heel zacht uitgedrukt', reageert Vooruit-fractieleider Jan Bertels.   Foto's Johan Temmerman/NNieuws.