Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mien Van Olmen : 'Energiekosten +€3 miljoen, nog géén besparingen op personeel'

Mien Van Olmen burgemeester

Door de toegenomen inflatie en de stijgende energiekosten staat het water de lokale besturen aan de lippen. 'Lokale besturen hebben de opeenvolgende crisissen met succes aangepakt, dit is de crisis te veel.  'We verwachten maatregelen van de centrale overheden, zo niet zullen ze investeringen en uitgaven moeten uitstellen of lokale belastingen verhogen', klinkt het bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) die bij de federale en Vlaamse regering aan de alarmbel trekt.   'De verwachtingen kleuren echter zwart.'

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) van Herentals blijft nuchter : 'Het is voorlopig niet onze intentie om te besparen op personeel.  In Turnhout verdwijnen 60 voltijdse banen op een totaal van 600 medewerkers.  Bij ons kan ieder aan de slag blijven.

De werkingskosten worden momenteel onder de loep genomen, alsook de geplande investeringen. Het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.  Wat kan wel, wat niet.  Belastingverhogingen komen er niet.

De energiekosten lopen sterk op, op basis van de laatste raming stevenen we bij ongewijzigd beleid, af op een verhoging van 3 miljoen euro voor de energiekosten. We zullen sterk inzetten op een terugdringen van deze kost.

Besparende maatregelen die we invoeren :

In alle openbare gebouwen in het beheer van de stad wordt de temperatuur op 19°C gebracht. Dit met uitzondering van het Woonzorgcentrum Sint-Anna dat steeds volgens de geldende regelgeving verwarmd zal worden.

Ook gaan onze gebouwenbeheerders een kritische rondgang organiseren om na te gaan of er onnodige elektrische bijverwarming, ijskastjes, lege verwarmde ruimten of dergelijke zijn.  Alle verlichting aan en op openbare monumenten wordt gedoofd.

Het brandregime van de openbare verlichting wordt ook aangepast. Sinds september 2007 wordt in Herentals een groot deel van de straatverlichting tussen 23 uur en 6 uur gedoofd. Voor 23 uur en na 6 uur branden alle lampen. Deze periode van doven gaan we nu uitbreiden.  Gevaarlijke kruispunten, gevoelige zones, … blijven verlicht doorheen gans de nacht.

De temperatuur van de zwembaden van het Netepark wordt ook met 1°C verlaagd. Deze daling wordt geleidelijk aan gedaan met 0,2°C per week, zodat het verschil voor de bezoekers minder merkbaar is. De temperatuur van de lucht is in het Netepark 1°C hoger dan de watertemperatuur. Met de daling van de watertemperatuur zal ook de luchttemperatuur 1°C dalen. Tenslotte worden de mengkranen van de douches in het Netepark 1°C kouder gezet worden.

De verledding van de openbare verlichting (LED) wordt ook versneld doorgevoerd, we dragen hiervoor onze openbare verlichting over aan distributienetbeheerder Iveka.  We kijken uit naar wat de VVSG voor alle gemeenten samen verder adviseert', besluit Mien Van Olmen.   Foto Johan Temmerman/NNieuws.

Mien Van Olmen burgemeester

Deel dit artikel