De Herentalse CD&V trekt naar de kiezer met Mien Van Olmen op kop van de kieslijst. "Een moeilijke bevalling was dat niet echt", zegt partijvoorzitter Mia Snoeys, "noem het een keuze voor dossierkennis. De nummers twee en drie op de lijst en de plaats van lijstduwer houden we nog in beraad." Een gesprek.

Voor huidig schepen van Ruimtelijke Ordening, Milieu, Monumenten en Landschappen en Plattelandsontwikkeling ligt die gooi naar het burgemeesterschap in het verlengde van haar politieke roeping.

"Ik zit nu zeventien jaar in de politiek, één legislatuur in de oppositie, twee in de bestuursmeerderheid en ik vind dat nu het moment is om de kennis en ervaring die ik heb opgedaan verder ten dienste te stellen van Herentals."

Boerendochter Mien Van Olmen werd in Gent burgerlijk ingenieur. Net zo goed had u vandaag aan het hoofd van een bedrijf gestaan.

Vanwaar die keuze voor de politiek?

Mien Van Olmen: 'Ik ben vanuit de vakbond voor de boeren in de politiek gerold. Mijn boerenafkomst zal ik nooit verloochenen. Ik ben groot geworden in het veld, op 'De Plek', in Noorderwijk. Terwijl andere kinderen naar de muziek- of tekenacademie gingen, raapte ik eieren. Of hakte ik in de zomer tussen de maïs, met de radio op mijn rug, om de Ronde van Frankrijk te volgen. Natuurlijk, nadien ravotten we in het veld, maar ik denk dat ik daar mijn werkkracht heb gehaald: niet praten, maar doen.

Had u in uw jeugd een band met Herentals?

Nee, toen ik naar Gent ging studeren, kende ik Herentals niet goed. Maar daar kwam ik in een andere wereld terecht. Het is daar dat mijn belangstelling voor stadsontwikkeling en architectuur is gegroeid en daaruit groeide mijn liefde voor Herentals.

Stel dat u burgemeester wordt, wat is dan uw voornaamste aandachtspunt voor de volgende zes jaar?

Herentals weer ambitieus maken. De stad heeft tot op heden zoveel mooie zaken niet in de kijker gezet, veel kansen gemist. Ik wil voorop gaan in stadsontwikkeling en mobiliteit. Het is een meerwaarde om in Herentals te wonen. Maar we moeten meer genieten van onze groene omgeving, onze parken, dreven en onze historische stadskern.

Kijk naar het Begijnhofpark: iedereen vindt dat geweldig. Zo'n project brengt dynamiek mee. Dat moeten we ook in de rest van Herentals doen: tot op heden hebben we op dat vlak veel te weinig ambitie getoond. We moeten een positieve sfeer creëren in Herentals.'

Het heeft wel héél lang geduurd eer dat Begijnhofpark er was. Dat kon 25 jaar geleden ook al.

'Ja, maar je begint pas als bestuurder te zien hoe ze het aanpakken in Mechelen, in Nederlandse centrumstadjes,... Bovendien heeft het hele proces rond de afbakening van het kleinstedelijk gebied in Herentals ons de ogen geopend. We zijn daar laat aan begonnen, en gelukkig maar, want voortschrijdend inzicht heeft ons nu een zeer degelijk en door de bevolking gedragen ruimtelijke visie opgeleverd.

En het besef dat een goede stadsontwikkeling gestoeld is op het behoud van de open ruimte die er in Groot-Herentals nog is. Herentals zal pas écht een geweldige stad zijn als we het groen behouden.

Herentals is bijzonder: op vijf minuten van het station zit je in het groen, op vijf minuten van de markt ook.

Dat is zelfs op een Europees niveau uniek. Alles is hier op een zakdoek bijeen: een historische binnenstad, de groene vallei van de Kleine Nete, de Kempense heuvelrug en twee landelijke deelgemeenten: Noorderwijk en Morkhoven. Herentals heeft veel meer potentieel dan andere steden.

Soms heb je de indruk dat Noorderwijk en Morkhoven wel ver van Herentals liggen.

Dat is het gevolg van de kanalen en de E313 die onze deelgemeenten zowat afsnijden. Ik vind dat we voor meer aansluiting moeten zorgen, letterlijk: door de fiets-o-strade op de oude spoorwegbedding door te trekken als een groene as tot bij het Herentalse station bijvoorbeeld.

Wat zijn de plannen voor Noorderwijk en Morkhoven?

Noorderwijk-dorp heeft ook dringend nood aan een toekomstplan voor het gebied rond en achter de kerk. De stad moet hier initiatief nemen om samen met alle betrokken partners verbeterde ruimtelijke oplossingen te zoeken voor de school, de Chiro, de parochie en de verenigingen. In Morkhoven is er vraag naar aangepaste woningen voor senioren. Voor beide dorpen is uiteraard de realisatie van de nieuwe sporthal aan Witbos belangrijk.

Ambitie is goed, maar koken kost geld.

Toch wil ik niet afschalen. Als je in Herentals geen paar versnellingen hoger schakelt, krijg je negativiteit en frustraties. Als je als stad investeert in het creëren van een goede sfeer, dan volgen er ook private investeringen en volgt de middenstand ook. Kijk naar Herentals Fietst & Feest: die vinden toch ook investeerders voor die ambiance? We moeten de stadsadministratie daarvoor bijscholen, want die moeten daarin expertise opbouwen.

De CD&V heeft plannen met de Augustijnenlaan-Belgiëlaan

Zeker, omdat daar straks de hoge druk van de onderliggende gaspijplijn wordt gehaald, is daar eindelijk ruimte om die vier baanvakken te herleiden tot twee, met aanleg van een wandel- en fietspad en een groene laan van bij de jachthaven tot aan het station.

Dat zou het aanzicht en de dynamiek van de stadskern helemaal veranderen en weer doen aansluiten bij hoe het ooit was, met de vaart die daar door Herentals liep. Wij willen die herinnering aan het water weer levendig maken door opnieuw een beek door de stad te laten lopen, naast de Augustijnenlaan-Belgiëlaan.

Het Begijnhofpark heeft ons het inzicht gebracht dat we dit kunnen doen. De auto krijgt nu veel te veel aandacht in de stadskern.

Wanneer worden onze stadsvesten in ere hersteld?

Het behoud van de bomen op de vesten ligt emotioneel gevoelig, maar de storm heeft de Herentalsenaren toch al wat voorbereid op een kapping en heraanplanting van de Begijnenvest. We moeten onze lanen koesteren, dat geldt ook voor de prachtige lindendreef in Noorderwijk. Door haar lengte is die uniek.

Hebben jullie een voorakkoord met de Sp.a om samen verder te besturen als de kiezer het jullie toelaat?

Nee, zeker niet. De kiezer beslist. Wij sluiten niks uit: ook geen coalitie met een andere grote partij, of met een derde partner als de kiezer de kaarten zo legt.

U moet nog een coalitiepartner vinden die meegaat in dit verhaal.

Het gaat bij de CD&V over onze ambitie voor Herentals. Als ik die niet zie bij een mogelijke coalitiepartner, dan zal het zonder mij zijn. Wij zijn niet te koop en we doen geen water bij de wijn.' (Marc Helsen)

Bron GVA - verschijningsdatum 5/2/2018 - dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden – NNieuws License2Publish.

Foto's Johan Temmerman/NNieuws.