'Stad Herentals staat in nauw contact met de zorg-, - en schoolinstellingen en de hulpverleningsdiensten om maximale zorg en veiligheid te borgen', zegt burgemeester Mien Van Olmen. 'Ons lokaal bestuur onderneemt ook het nodige om haar medewerkers te beschermen zodat de dienstverlening gegarandeerd blijft. Dit zijn de absolute prioriteiten.

Daarnaast wil de stad ook een warm signaal geven naar de werknemers in de zorgsector die momenteel in de frontlinie staan, naar de werknemers die getroffen zijn door deze onverwachtse crisis en naar de getroffen sectoren zelf (zoals horeca, handel, verenigingen).

Momenteel wordt de inventaris gemaakt van de noden en behoeften en wordt gewerkt aan gerichte maatregelen op stedelijk niveau en binnen Neteland.

De stad vraagt begrip voor de prioriteiten: onze zorg en veiligheid en ze doet beroep op ieders burgerzin om de maatregelen te respecteren. Deze worden continu geüpdatet via herentals.be/corona.

Burgemeester Mien Van Olmen vervolgt: "We werken prioritair om de zorg, gezondheid en veiligheid te garanderen van onze bevolking. We zijn in afstemming met de zorgsector en scholen om bijvoorbeeld opvang te voorzien voor onder andere zorgpersoneel.

Ons personeel wordt solidair ingezet waar de noden het hoogst zijn. Zo zullen de stedelijke diensten actief meewerken aan het call center voor de huisartsen en het AZ Herentals en worden momenteel de noden opgelijst voor ondersteuning van de meest kwetsbare doelgroepen.

Ook zal er binnen enkele dagen een nieuwsbrief bezorgd worden door ons personeel bij alle inwoners, want in tijden van crisis weten we dat communicatie essentieel is. Zo willen we ook de meest kwetsbare doelgroepen bereiken en zij die geen toegang hebben tot een computer.

Het stadsbestuur heeft ook beslist om alle selectieprocedures waarbij veel mensen samen een schriftelijk examen afleggen, stop te zetten. Iedereen werd verwittigd. Examens die op afstand kunnen plaatsvinden en mondelinge examens vinden wel plaats.

Voor alle medewerkers werden strenge preventiemaatregelen genomen om het stads- en OCMW personeel in deze moeilijke tijden veilig te laten werken en er wordt momenteel een systeem op touw gezet om voor functies waar het mogelijk is, thuiswerk zoveel mogelijk te realiseren.

Via herentals.be/corona updaten we continu de laatste richtlijnen. Via www.herentals.be/vrijwilliger kunnen mensen zich ook aandienen als vrijwilliger.

In tweede lijn werken we aan steunmaatregelen voor getroffen sectoren: we zijn ons bewust van de noden, inventariseren ze en zetten maatregelen klaar.

We vragen ook dat de andere overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en maatregelen uitwerken. Maar zorg en veiligheid borgen zijn momenteel onze hoofdprioriteiten.

Naar de organisatoren van evenementen, schoolzwemmen, tentoonstellingen... die getroffen zijn door de corona-crisis en die hun activiteiten niet kunnen organiseren in één van onze stedelijke voorzieningen (culturele en sportieve infrastructuur), kunnen we nu al duidelijk zijn.

Aangezien het stadsbestuur van Herentals werkt met na-facturatie, zullen deze kosten niet aangerekend worden en zullen (omdat wij zelf annuleren), ook geen annulatie kosten en boetes aangerekend worden.

We voelen ons ook solidair met de handelaars en de horeca-ondernemers die getroffen zijn en we onderzoeken momenteel de mogelijkheid voor financiële tegemoetkomingen.

Alle andere taksen voor ondernemers (verblijfsbelasting, opening na sluitingsuur, taks voor verzekering/bankensector, milieubedrijvenbelasting en drijfkracht) zijn belastingen die al eerder door het nieuwe bestuur waren afgeschaft.

We zetten bovendien extra in op informatie en communicatie: bijvoorbeeld over gewijzigde openingsuren, afhaal, thuisbezorging... En tenslotte blijven we onze inwoners actief aanmoedigen om Handelshart Herentals cadeaucheques te kopen. Zodra de crisis bezworen is, kunnen op die manier extra middelen vloeien naar onze horeca en handel', besluit de burgemeester. Foto burgemeester Mien Van Olmen / Nnieuws Johan Temmerman / archief.