'In juli stelde het stadsbestuur de werkgroep 'samen tegen corona' samen. In deze werkgroep verenigen de meerderheid en oppositie zich om onder leiding van de burgemeester een relanceplan uit te werken om tegemoet te komen aan de gevolgen van de coronacrisis', zegt burgemeester Mien Van Olmen.

'Bij het begin van de coronacrisis is een overzicht opgemaakt van de financiële gevolgen.

Omdat niemand een zicht had op de evolutie is het voorstel gedaan om niet onmiddellijk beslissingen te nemen, maar af te wachten hoe alles zou evolueren.

Dit bleek de juiste houding te zijn, want in maart had niemand gedacht dat wij nu nog in volle coronacrisis zouden zitten. De onzekerheid blijft bestaan, maar er moet nu een lijn getrokken worden voor 2020.

De werkgroep nam al maatregelen op het vlak van vrije tijd en armoedebestrijding. Nu neemt de werkgroep een derde reeks maatregelen voor ondernemers.

· Horeca-uitbaters moeten dit jaar geen terrasbelasting betalen.

· Kermiskramers moeten dit jaar geen kermisbelasting betalen.

· Marktkramers met een abonnement betalen niet voor de weken dat zij niet op de markt mochten staan

Bij betalingsproblemen is uitstel van betaling mogelijk. Dat kan enkel geregeld worden per schuldenaar, via een eenmalig uitstel of een afbetalingsplan. De financiële impact voor deze gunstmaatregelen worden geschat op 185.000 euro.

Door de talrijke maatregelen van de hogere overheden, wordt de financiële impact op 2020 deels gecompenseerd. We zien dat de ondersteuningsmaatregelen naar de gezinnen en ondernemingen en de inkomensverliezen of diverse activiteiten een impact hebben op de uitgaven en ontvangsten.

Deze gevolgen zijn deels verwerkt in het voorstel van de aanpassing van het meerjarenplan. De dossiers waar zowel lagere uitgaven en lagere ontvangsten zijn, worden niet aangepast omdat deze elkaar compenseren.

Voor de lange termijn gevolgen zullen wij mee afhankelijk zijn van de hogere overheden die nu enorm gul zijn. In de toekomst zullen zij hun deficit via besparingen moeten wegwerken, wat een impact kan hebben op de lokale besturen', besluit Mien Van Olmen.  Foto RB/N.

Namens de voltallige gemeenteraad :

• Mien Van Olmen, burgemeester, voorzitter 'samen tegen corona'
• Dirk Soentjens, algemeen directeur, secretaris 'samen tegen corona'
• Muriel Poortmans, financieel directeur
• Bart Michiels; voorzitter gemeenteraad
• Eva Brandwijk, n-va
• Jan Bertels, sp.a
• Rutger Moons, CD&V
• Els Sterckx, Vlaams Belang
• Peter Verpoorten, GROEN
• Bart Lamers, stadslijst.