Het lokaal bestuur Herentals plant een langbeloofde sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven. Een projectgroep van experten stelde de criteria scherp: de sporthal komt er nog deze bestuursperiode en is bestemd voor voor lokale sportclubs en scholen uit Noorderwijk en Morkhoven.

Stad werkt samen met een private partner

Op advies van verschillende experten kiest de stad voor een DBFM-formule, wat staat voor Design, Build, Finance, Maintenance. Dit betekent dat de stad samenwerkt met een private partner die de sporthal, inclusief de grond, kant-en-klaar aflevert.

De stad bepaalt de maat en de verwachtingen van de toekomstige sporthal. Vervolgens krijgt elke geïnteresseerde partner de kans mee te dingen. Het stadsbestuur stelt deze aanpak vanavond voor aan de sportclubs, de scholen, de gemeenschapsraad en de adviesraden.

Burgemeester Mien Van Olmen: "In vorige bestuursperiodes verrichtte de stad heel wat werk en onderzochten we verschillende pistes. Het is echter geen gemakkelijke oefening, omdat de opties schaars zijn.

Daarom zijn we met een frisse blik rond tafel gaan zitten om onze eisen scherp te stellen. Daaruit blijkt de DBFM-formule de beste. We stellen aan de private partner duidelijke eisen naar duurzaamheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

We leggen deze aanpak vanavond voor aan alle huidige en potentiële gebruikers: de sportclubs, de scholen, de adviesraden en de gemeenschapsraad. Iedereen is welkom om mee te denken over de sporthal voor Noorderwijk en Morkhoven, met realisatie deze legislatuur.

Het is immers dringend nodig want de huidige sporthallen hebben een beperkte capaciteit en de sporthal van Noorderwijk heeft zijn beste tijd gehad.

De vraag naar sportoppervlakte is groot. Dat bleek uit een onderzoek van de stad. Naast de scholen sporten ook de Noorderwijkse badmintonclub, VOC Noorderwijk, Zuiderkempen Diamonds, KWB Sint-Jan, Sint-Janskring en Corpus Sanum in de sporthallen van Noorderwijk en Morkhoven. Dat is goed voor ruim 1400 sporturen per jaar.

In Noorderwijk maken 235 leerlingen gebruik van de sporthal, in Morkhoven zijn dat er 210. Er zijn echter nog groeimogelijkheden. Verschillende sportclubs zijn immers nog op zoek naar extra sporturen. Verder biedt de nieuwe sporthal ook mogelijkheden voor socio-culturele activiteiten en verenigingen.

De randvoorwaarden zijn duidelijk: we zetten alles in op een sporthal voor onze Noorderwijkse en Morkhovense clubs, scholen en inwoners en willen deze sporthal graag deze legislatuur realiseren. We zijn vertrokken van de bestaande behoeftestudie en de studie van de KU Leuven die de gemiddelde gemeentelijke sportinfrastructuuroppervlakte per 100 inwoners becijfert.

'Sportoppervlakte van 1500 m2, raming €4,2 miljoen, nog geen concreet perceel'

'De beste optie voor Noorderwijk en Morkhoven is dan een sporthal met een sportoppervlakte van 1500 m2 . Dat is het dubbele van de huidige oppervlakte van de sporthal van Noorderwijk.

De nieuwe sporthal moet zo onder meer drie terreinen voor volleybal, twee voor basketbal, minimaal tien voor badminton, één voor zaalvoetbal, één voor korfbal en de nodige randinfrastructuur zoals cafetaria en douches omvatten.

Bovendien moeten in het complex ook socioculturele activiteiten mogelijk zijn. De stad schat het project op een investering van 4,2 miljoen euro, met een jaarlijkse onderhoudskost van 350.000 euro.

Een belangrijk punt is dat de stad met het verlaten van de piste Witbos geen concreet perceel op het oog heeft.

De nieuwe sporthal moet ook multifunctionele voorzieningen hebben, zodat verenigingen die dat willen, zelf drank of snacks kunnen verkopen', besluit burgemeester Mien Van Olmen.