Sinds maart 2020 hakt het coronavirus in op de samenleving. Hierdoor kunnen ook de meeste Herentalse verenigingen en de bredere vrijetijdssector hun werking niet of nauwelijks uitvoeren.

'Het stadsbestuur ontving van de Vlaamse overheid €506.803 om de sectoren sport, jeugd en cultuur te ondersteunen', zegt burgemeester Mien Van Olmen namens de meerderheids- en de oppositieraadsleden.

'Vervolgens bevroeg het bestuur de erkende Herentalse verenigingen twee keer om een zicht te krijgen op de impact van de maatregelen bij verenigingen.

Op basis van deze bevragingen werden verenigingen uitgenodigd voor individuele gesprekken en werden verschillende ondersteuningsvormen door het stadsbestuur opgestart.

Het stadsbestuur werkte over de partijgrenzen heen een ondersteuningskader uit voor het verenigingsleven in 2020 en de brede publieke vrijetijdssector in het algemeen.

In 2020 werden de middelen van de Vlaamse overheid als volgt ingezet:

• alle erkende Herentalse verenigingen kregen een verdubbeling van de werkingssubsidie (75.250 euro);
• de verenigingen die jeugdkampen organiseerden konden rekenen op een eenmalige nieuwe kampsubsidie bovenop de reguliere kampsubsidie (15.330 euro);
• verenigingen maakten gebruik van een nieuwe subsidie voor de organisatie van coronaveilige activiteiten (5.388,80 euro);

• de verenigingen die nog extra nood aan een financiële ondersteuning hadden, werden uitgenodigd voor een gesprek. Voor hen werd een dossier op maat uitgewerkt. (Hier werd 80.000 euro voorzien in 2020, dit budget is overgedragen naar 2021)

• ondersteuning aan Winterbeleving 2020 (28.273,22 euro)
• de septemberkermis werd coronaveilig georganiseerd (15.374,50 euro)
• ondersteuning Herentals Fietst Feest (11.044,60)
• een online reservatiesysteem in het Netepark werd geïmplementeerd (10.316,21 euro).

Aangezien corona ook 2021 volledig in zijn greep houdt, besliste de stad om ook voor 2021 een breed ondersteuningskader uit te werken voor de Herentalsenaar en de lokale verenigingen.

In 2021 worden de middelen van de Vlaamse overheid als volgt vastgelegd:

• een verdubbeling van de werkingssubsidie (76.000 euro);
• een herhaling van de extra kampsubsidie (17.000 euro);
• een verderzetting van de subsidie om coronaveilige activiteiten te organiseren (14.338 euro);
• de mogelijkheid om voor het jaar 2021 opnieuw een dossier op maat te maken (80.000 euro wordt ingeschreven in budget 2022);
• Budget voor het strategisch atelier vrije tijd om verenigingen te ondersteunen (25.000 euro)
• een compensatie aan de leerlingen van de stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en de stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten (46.200 euro).
• Het resterende bedrag (7.287,67 euro) wordt gebruikt als buffer.

Ten slotte bleek uit de verschillende bevragingen en gesprekken dat het stadsbestuur verenigingen ook op andere vlakken kan ondersteunen.

Zo werkt het stadsbestuur aan een portaalsite met informatie voor verenigingen en een verenigingendatabase. Werden samenwerkingen gestimuleerd en werd inhoudelijke ondersteuning aangeboden.

Deze zomer kunnen erkende verenigingen gratis gebruik van het openbaar domein volgens het reglement op evenementen en het buitenplein van 't Schaliken tijdens de maanden juni tot september 2021.

De medewerkers van het stadsbestuur werken eveneens aan een Webinar voor verenigingen die gebruik willen maken van de stedelijke communicatiekanalen op donderdag 6 mei 2021.

Behalve het stadsbestuur, ging ook het strategisch atelier vrije tijd aan de slag met de resultaten. Zij werken momenteel aan nieuwe ondersteuningsvormen voor Herentalse verenigingen die ze binnenkort uitdragen.

Meer informatie en praktische details vindt u binnenkort op de website en bij de vrijetijdsdiensten van de stad', besluit Mien Van Olmen. Foto Nnieuws.