U bent hier

Mien Van Olmen : 'Noodfonds voor verenigingen in coronacrisis'

Herentals
03.07.2020 - 08.55u
Door: Herman Gezelle

Lokaal bestuur Herentals heeft de werkgroep 'samen tegen corona' opgericht. In deze werkgroep verenigen de meerderheid en oppositie zich om onder leiding van de burgemeester samen een relanceplan uit te werken om tegemoet te komen aan de gevolgen van de coronacrisis.

'De werkgroep heeft gekozen voor een weloverwogen strategie waarmee zowel dringende maatregelen op korte termijn als meer duurzame maatregelen op lange termijn worden genomen', zegt burgemeester Mien Van Olmen.

'Een eerste reeks van maatregelen betreft de sector vrije tijd.

Voor deze maatregelen maakt de werkgroep gebruik van de middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt. De Vlaamse regering wil de lokale overheden helpen in het ondersteunen van het verenigingsleven, dat door de coronacrisis zwaar getroffen is.

De Vlaamse overheid stelt hiervoor in totaal 87,3 miljoen euro ter beschikking te stellen, waarvan de stad Herentals €506.803 ontvangt. De enige vereiste van de Vlaamse overheid is dit bedrag naar de sectoren sport, jeugd en cultuur gaan.

De werkgroep richt met dit bedrag een noodfonds op dat op korte, middellange en lange termijn haar verenigingen en vrijetijdsveld financieel en duurzaam moet ondersteunen.

De werkgroep zocht hierbij naar een evenwicht tussen maatwerk en gelijkwaardigheid, en tussen ondersteuning van verenigingen en ondersteuning van het brede vrijetijdsveld.

Een eerste actie op korte termijn is de eenmalige verdubbeling van de werkingssubsidies van de verenigingen. De stad investeert hiermee via het noodfonds 95.000 euro extra in de verenigingen.

Op deze manier kan de stad elke vereniging gelijkwaardig compenseren voor geleden verliezen. De stad legt geen extra bewijslast op aan de verenigingen.

De werkgroep geeft via het noodfonds op korte termijn ook een extra subsidie aan verenigingen die zomerkampen organiseren voor hun leden. Met deze extra subsidie kunnen de verenigingen hun kampen corona-proef maken. De vereniging ontvangt hiervoor 15 euro per lid dat mee op zomerkamp gaat. Voor het kampvervoer zal de stad dit jaar geen werkuren aanrekenen voor haar chauffeurs. Voor het noodfonds betekent deze ingreep een investering van 20.000 euro.

Op korte termijn wil de werkgroep via het noodfonds ook maatwerk organiseren voor verenigingen die het om specifieke redenen moeilijk hebben. De stad heeft hiervoor een online bevraging opgestart om het specifiek geleden verlies van verenigingen in kaart te brengen.

Verenigingen die de bevraging nog niet invulden, kunnen dit doen via www.herentals.be/verenigingen-impact-corona tot zondag 12 juli. De stad zal op basis van de resultaten en op advies van de werkgroep de nodige beslissingen nemen.

De resultaten van de bevraging worden ook voorgelegd aan de strategische ateliers, die op basis daarvan een advies aan de werkgroep zullen geven.

Op basis daarvan zal de stad ook op middellange termijn een aantal beslissingen nemen om de verenigingen te ondersteunen. Hiervoor kan de werkgroep nog geen bedrag vastleggen.

Verder verwachten we dat onze verenigingen de volgende maanden opnieuw allerlei activiteiten en evenementen zullen organiseren. Door de coronamaatregelen moeten de organisatoren echter heel wat extra kosten maken.

De werkgroep wil hieraan tegemoet komen en zal deze organisatoren vanuit het noodfonds ondersteunen. Ook hiervoor kan de werkgroep nog geen bedrag vastleggen.

De werkgroep pleit verder ook voor voorzichtigheid en wil een groot deel van het noodfonds reserveren voor de toekomst. Op die manier willen we ons voorbereiden op een mogelijke tweede golf, tijdens of na de zomer.

Mogelijk moet het noodfonds dan op andere manieren en voor andere doelgroepen worden ingezet, waarbij onze aandacht ook naar meer kwetsbare mensen gaat. Daarbij willen we de overblijvende middelen uit het noodfonds maximaal inzetten op duurzame resultaten.

Het reserveren van een groot gedeelte van dit bedrag voor deze duurzame projecten in de onzekere toekomst vergroot de kans dat we hier ook om de langere termijn het hoofd kunnen bieden.

Daarnaast wil de werkgroep ook bekijken of het mogelijk is om via de samenwerking in Neteland bovenlokale impulsen te organiseren', besluit burgemeester Van Olmen.  Foto : Lakenhal - A. Leys/ Nnieuws.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto