Aan het Administratief Centrum op de Augustijnenlaan In Herentals hebben vandalen vannacht de regenboogvlag naar beneden gehaald en in brand gestoken. 

Politie Neteland doet het onderzoek. De camera's in en rond het AC zouden niet reiken tot aan de vlaggemasten.

'Dit verwerpelijk vandalisme gebeurde vannacht of vanmorgen vroeg', reageert burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) heel ontstemd.  'Met diepe droefheid en verslagenheid stellen we dit vandalisme vast. Op 10 maart hingen we als teken van solidariteit en verdraagzaamheid zowel op de Grote Markt als aan het Administratief Centrum de regenboogvlag uit.

We kregen hier bijzonder veel positieve reacties op, wat erop duidt dat Herentals een warme, veelkleurige stad is waar iedereen zich welkom mag voelen en waar iedereen zichzelf mag zijn.

14 dagen geleden werd de regenboogvlag aan de Lakenhal al weggehaald door vandalen, maar gelukkig niet vernietigd. Vandaag zijn we geshockeerd en aangegrepen dat de vlag aan het Administratief Centrum werd verbrand.

De vlag toonde in grote letters VREDE.

Ze stond voor een verdraagzaam Herentals, zonder racisme of discriminatie op welk vlak dan ook. De afgelopen week stond volop in dit teken.

Het vernietigen van de vlag staat haaks op al onze waarden. We betreuren dit enorm en keuren deze wandaad ten stelligste af.

Dit gedrag is ontoelaatbaar. We zullen dan ook onderzoeken wie hier verantwoordelijk voor is. We vermoeden en hopen dat dit het werk van individuen is.

En we willen niet in de val van veralgemening trappen. De overgrote meerderheid van de Herentalsenaren is wél verdraagzaam en geëngageerd.

Maar een dergelijke individuele daad blijft uiteraard even schandalig en verwerpelijk.
De uitdaging om die geradicaliseerde individuen of minderheden te overtuigen van het tegendeel wordt er niet minder op.' 

Ook schepen voor gelijke kansen Bart Michiels reageert geshockeerd en verontwaardigd.

Oproep politie

'Wie zaterdagavond of -nacht verdachte handelingen heeft opgemerkt aan het administratief centrum, graag melden aan politie Neteland 014-244 200 pz.neteland@police.belgium.eu   Foto Ellen Van Loy / Bart Michiels / N.