De Vlaamse overheid heeft de stad gevraagd om locaties met een mogelijke bodemverontreiniging met PFOS en PFAS in kaart te brengen.

'We onderzoeken daarom sinds maandag of er terreinen zijn op ons grondgebied waar mogelijk activiteiten worden of werden uitgeoefend met gebruik of opslag van PFAS-producten', zegt burgemeester Mien Van Olmen.

'Deze onderzoeken nemen nog enige tijd in beslag. In afwachting van de resultaten moeten alvast geen extra voorzorgsmaatregelen genomen worden op deze plaatsen.

De grootste kans op het aantreffen van een bodemverontreiniging met PFAS bestaat echter bij terreinen waar fluorhoudend blusschuim werd gebruikt.

Dat kon bijvoorbeeld op terreinen van de brandweer, of bij het blussen van een zware industriële brand met dit schuim.

De stad ging onmiddellijk in overleg met Brandweerzone Kempen en hieruit bleek dat dit blusschuim bij oefeningen werd gebruikt op de brandweerkazerne op de Oud-Strijderslaan is.

Op advies van Agentschap Zorg en Gezondheid heeft het stadsbestuur daarom vandaag een bewonersbrief verspreid bij iedereen die binnen 100 meter van de kazerne woont.

Een mogelijke vervuiling betekent niet dat er de locatie ook echt vervuild is.

Dit moet dus nog verder onderzocht worden. In afwachting van het onderzoek moeten we voorzichtig zijn en vragen we de buren om de volgende maatregelen na te leven:

• Was uw handen regelmatig, zeker voor een maaltijd.
• Eet zelf-geteelde groenten met mate. Was de groenten zeer grondig. Kinderen jonger dan 12 jaar, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden, vrouwen die borstvoeding geven en mensen met immuunziekten, mogen geen zelf-geteelde groenten eten.
• Eet geen zelf-geteeld kleinvee.
• Eet geen eieren van uw eigen kippen.
• Drink geen grondwater.
• Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten voor de moestuin of het zwembad.
• Gebruik geen compost uit uw eigen tuin.
• Probeer braakliggende grond niet te laten verstuiven.
• Kinderen mogen niet op het parkeerterrein van de brandweer spelen.

Deze maatregelen blijven gelden tot de resultaten van het onderzoek zijn bekend. Wij zullen daar dan opnieuw over communiceren.'

Wilt u meer weten over PFOS of PFAS, surf dan naar www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.  Foto : opendeur brandweer post Herentals / Nnieuws archief.