De Antwerpse Deputatie heeft vandaag  de milieuvergunningsaanvraag van de NV Sus Campiniae voor het nieuwe slachthuis in Oevel unaniem goedgekeurd. De Deputatie volgde hierbij het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) van 6 januari. Hiermee wordt het nieuwe slachthuis in Westerlo vergund voor een periode van 20 jaar, mits naleving van enkele bijzondere voorwaarden. Het project betekent de creatie van minstens 100 nieuwe jobs in de regio.

Investering met aanzienlijke economische meerwaarde

De NV Sus Campiniae (www.sus-campiniae.be) is opgericht vanuit een samenwerking tussen de groep Vanden Avenne en de groep Noordvlees Van Gool. De bouw van een moderne slachterij door de NV Sus Campiniae op het industrieterrein van Oevel ondersteunt de verdere groei van beide groepen. Reeds voor deze samenwerking was in 2012 door Bens NV (onderdeel van de Vanden Avenne Groep) beslist haar bestaande slachthuis De Lokery te verhuizen van Lokeren naar Oevel.

Een van de redenen hiervoor is dat Bens NV op het industrieterrein in de Nijverheidsstraat in Oevel al een varkenssnijderij en diepvriesinstallaties heeft. De investering in een moderne slachterij aanpalend hieraan op dezelfde site vormt een logische stap op dit industrieterrein dat zelfs toegankelijk is voor Seveso-bedrijven, wat het slachthuis niet is. Het project omvat een investering van 30 miljoen euro, creeërt minstens 100 nieuwe banen en betekent aldus een belangrijke economische meerwaarde voor de regio.

Bijzondere voorwaarden verankerd in vergunning

Midden 2014 diende de NV De Lokery een milieuvergunningsaanvraag in voor de exploitatie van het project, waarna de diverse instanties de nodige onderzoeken opstartten. Na het openbaar onderzoek besliste de NV Sus Campiniae - de vennootschap die uiteindelijk voor de uitbating van het slachthuis zal instaan - op twee belangrijke punten tegemoet te komen aan de geuite bezorgdheden van de buurtbewoners en de gemeente Westerlo.

Zo zal het bedrijf, bovenop de wettelijk verplichte maatregelen, opteren voor een verticale biofilterinstallatie in plaats van de voorziene biowasser. Door deze extra voorziening bestaat er zekerheid dat de eventuele beperkte geurimpact van het bedrijf geen enkele hinder betekent voor de meest nabijgelegen woonzone. Daarnaast werd ook op vlak van mobiliteit een extra voorwaarde mee opgenomen in de milieuvergunning.

Om de dorpskern en woonwijken van Oevel niet te belasten, werd in de vergunning bepaald dat alle aan- en afvoer van het bedrijf dient te verlopen via de nieuwe fly-over van de op- en afrit 23 van de autosnelweg. Beide extra maatregelen werden nu eveneens opgenomen als bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning.

Dirk Nelen, CEO van Noordvlees Van Gool: "Wij zijn zeer opgetogen met het vertrouwen dat Sus Campiniae van de Deputatie krijgt voor het project in Oevel. We willen met dit project een economische meerwaarde betekenen met een minimale impact op de omgeving. In dat kader zijn wij verheugd met deze vergunning met de bijzondere voorwaarden waar wij strikt over zullen waken bij de exploitatie van het slachthuis."

Dany Cornelis, CFO van Vanden Avenne, voegt eraan toe: "Het feit dat de deputatie onze aanvraag heeft goedgekeurd is een teken dat zij geloven in de economische meerwaarde die het project kan brengen voor de gemeente met onder andere de meer dan 100 nieuwe jobs die voorzien worden."

De termijn voor ingebruikname van de vergunning is 3 jaar. Intussen zal eerstdaags een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden ingediend.

Het gaat over een varkensslachthuis met een wekelijkse aanvoer van 40.000 varkens, na slachting bestemd voor de export.