De coronacrisis heeft gezorgd voor een terugval van het aantal dienstencheques in 2020. Vorig jaar werd meer dan een vijfde minder dienstencheques aangekocht dan in 2019.

In totaal werden ook bijna een vijfde minder dienstencheques gebruikt en uitbetaald aan de dienstencheque-ondernemingen dan het jaar ervoor. Om tegemoet te komen aan de bijkomende kosten en de weggevallen inkomsten, kende Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vorig jaar ruim 75 miljoen euro extra subsidies toe aan de dienstenchequesector.

Zo kon de dienstverlening gegarandeerd worden en in veilige omstandigheden verlopen. Er werd ook gesleuteld aan de dienstverlening voor mensen met een beperking. Vanaf nu moeten zij niet langer jaarlijks documenten indienen om een verhoogd aantal dienstencheques te kunnen bestellen bij Sodexo, maar worden de gegevens automatisch gekoppeld aan het profiel.

"Door de coronacrisis is de dienstenchequesector onder druk komen te staan. Bij de eerste en tweede lockdown hebben we daarom heel snel beslist extra steun te geven zodat de ondernemingen konden blijven werken én ook in het nodige veiligheidsmateriaal konden voorzien voor de werknemers.

Het blijft van belang om de sector goed te ondersteunen. De huishoudhulpen zijn voor veel gezinnen, ouderen en personen met een beperking onmisbaar. Voor die laatste groep maken we het systeem nu administratief ook eenvoudiger. Bovendien zorgt de sector voor een duurzame tewerkstelling voor heel wat mensen."- Hilde Crevits

Grootste terugval in april

De coronacrisis is de belangrijkste oorzaak van de terugval in 2020. In de maand april, met ruim 75% minder gebruikte en ruim 80% minder aangekochte dienstencheques, zijn de gevolgen het grootst. De impact van de eerste lockdown op de dienstenchequesector was enorm.

De activiteiten vielen in de periode vanaf half maart tot eind april terug tot amper 10% van het normale niveau. Om tegemoet te komen aan de bijkomende kosten en de weggevallen inkomsten, kende Vlaams minister van Werk Hilde Crevits daarom ruim 66 miljoen euro aan subsidies toe zodat de sector hun dienstverlening kon blijven aanbieden aan de gebruikers.

Impact tweede lockdown

Na een licht herstel in mei en een sterke inhaalbeweging in juni, draaide de sector tijdens de zomermaanden quasi op een normaal niveau. Sinds de tweede lockdown eind oktober is er opnieuw een daling van het aantal activiteiten. Deze is wel minder groot dan tijdens de eerst lockdown.

Na een eerste sterke daling rond de herfstvakantie, stagneerden de activiteiten in november en december gemiddeld rond de 90%. Om ook in de nieuwe lockdown-periode de veilige werkomstandigheden te kunnen garanderen, besliste Vlaamse minister Hilde Crevits om de subsidie opnieuw te verhogen. Voor de maand november werd hiervoor voorlopig ruim 8,9 miljoen euro betaald.

Gebruik elektronische dienstencheques stijgt

Over het algemeen doen de elektronische dienstencheques het goed en zijn ze aan een opmars bezig. Voor het eerst steeg het percentage elektronische dienstencheques in december 2020 boven de 75%, met in het volledig jaar 2020 voor het eerst een algemeen percentage boven de 70%.

Hoe jonger de gebruikers, hoe vaker ze gebruik maken van de elektronische variant: 89% van de gebruikers onder de 30 jaar maken gebruik van de elektronische cheques.

Vanaf de leeftijdsgroep boven de 70 jaar daalt het aantal gebruikers van elektronische dienstencheques tot onder de 50%, tot slechts 36% bij +80 jarigen. Toch is er bij alle gebruikers vanaf 2019 wel een aanzienlijke stijging merkbaar.

Automatische attestering van mindervaliden in 2020

Het aantal dienstencheques dat men kan aankopen is beperkt tot 500 cheques per jaar voor een individuele gebruiker en 1000 cheques per gezin. Er zijn echter uitzonderingen voor onder andere personen met een beperking.

Zij mogen per kalenderjaar 2000 dienstencheques bestellen aan 9 euro. Om daarvoor in aanmerking te komen, moesten mensen met een beperking elk jaar opnieuw een attest van bijvoorbeeld het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) indienen, wat vermijdbare administratie- en papierlast met zich mee bracht.

Daar brengt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu verandering in. Er werd ondertussen gezorgd voor een automatische gegevensuitwisseling tussen het VAPH en het centraal gegevensuitwisselingsplatform van de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) waardoor mensen met een beperking vanaf nu automatisch erkend worden en ze geen documenten meer moeten indienen om een verhoogd aantal dienstencheques te kunnen bestellen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "Tot voor kort moesten mensen met een beperking, die wensen gebruik te maken van het systeem van dienstencheques, elk jaar opnieuw een formulier invullen om hun hoger aantal cheques te verkrijgen.

Dit zadelde hen op met een overbodige papierlast en ik ben dan ook zeer tevreden dat de automatische erkenning voor hen nu in orde is gekomen. Daardoor kunnen ze eenvoudiger gebruik maken van het systeem van de dienstencheques, zonder onnodige tussenstap."