Graydon Barometer Faillissementen: 3.296 faillissementen in eerste vier maanden van 2020, 338 uitspraken in april.

Hoofdpunten Graydon Barometer Faillissementen: De coronacrisis maakt een abrupt einde aan de hausse van faillissementen die zich vorig jaar al had ingezet. 2020 kent na vier maanden 3.296 vonnissen. In dezelfde periode vorig jaar gingen 4.004 Belgische bedrijven failliet.

De afname van het aantal faillissementen wordt veroorzaakt door de beperkte dienstverlening van de rechtbanken naar aanleiding van de coronacrisis, waarbij alleen urgente zaken zijn uitgesproken of uitspraken van zaken die voor de lockdown waren ingezet.

In april 2020 gingen 338 Belgische bedrijven failliet.

Aantal faillissementen per Gewest:

In het Vlaamse Gewest zijn in de eerste vier maanden van 2020 in totaal 1.701 bedrijven failliet gegaan. In de maand april telde Vlaanderen 191 faillissementsuitspraken.

In het Waalse Gewest zijn in de eerste vier maanden van 2020 in totaal 867 bedrijven failliet gegaan. In de maand april telde Wallonië 90 faillissementsuitspraken.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn in de eerste vier maanden van 2020 in totaal 715 bedrijven failliet gegaan. In de maand april telde Brussel 56 faillissementsuitspraken.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon:
Uit cijfers zien we dat de impact van de huidige coronacrisis op het Belgische bedrijfsleven groot is, maar ook dat de genomen steunmaatregelen hun effect niet missen.

Zo tonen onze modellen die we afgelopen weekend publiceerden dat drie kwart van de bedrijven aan Vlaamse zijde over voldoende middelen beschikt om de activiteiten te kunnen hervatten. Dit belet niet dat er nog steeds bedrijven overblijven die hiertoe niet in staat zijn.

De problemen waar deze bedrijven nu voor staan, zien we nog niet terug in de faillissementscijfers. Simpelweg omdat de rechtbanken sinds de lockdown in maart hun dienstverlening hebben aangepast en alleen bijna uitsluitend uitspraken hebben gedaan in lopende zaken en dringende faillissementszaken hebben behandeld. Sporting Lokeren is hier een voorbeeld van.

Deze rem op de rechtbanken, in combinatie met de huidige economische situatie, zal ervoor zorgen dat deze cijfers alleen maar een voorbode zijn voor wat zich de komende tijd gaat afspelen.

Tegelijk tonen we aan waar nog extra middelen noodzakelijk zijn. Bovendien was er sinds vorig jaar al een nieuwe toename van het aantal faillissementen. Het is zowel voor de overheden als voor de rechtbanken zaak om goed te kijken naar de inzet van gepaste maatregelen en om te verkennen welke bedrijven voldoende bestendig zijn en passend geholpen kunnen worden om ook na deze crisis het hoofd boven water te houden. Hiervoor is een éénduidige aanpak essentieel.