Om ongelijkheid en armoede onder werkenden te bestrijden, roepen de parlementsleden op tot een minimumloon, gelijke arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers en een betere werk-privé-balans.

Het principe dat 'werk de beste remedie is tegen armoede' gaat niet op in het geval van sectoren met lage lonen en voor degene die werken onder onzekere en atypische werkomstandigheden.

De parlementsleden sporen de Commissie en de lidstaten er daarom toe aan het voorkomen van armoede onder werkenden op te nemen in hun algehele doestelling tot uitbanning van armoede in de EU.

Europese richtlijn voor een minimumloon

De parlementsleden verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-richtlijn voor toereikende minimumlonen in de EU en noemen het een belangrijke stap om te kunnen garanderen dat iedereen een waardig bestaan kan leiden en kan deelnemen aan de maatschappij.

Ze benadrukken ook dat werkgevers geen kosten zouden moeten aftrekken van het minimumloon, zoals voor accommodatie, werkkleding, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en andere uitrusting.

Gelijke arbeidsomstandigheden voor platformwerkers

De handhaving van het wettelijke kader voor minimumarbeidsvoorwaarden voor alle werknemers is een ander belangrijk onderdeel van de strijd tegen armoede onder werkenden, aldus de parlementsleden.

Dit geldt ook voor atypische werknemers of werknemers op afroep in de digitale economie die vaak onder onzekere arbeidsomstandigheden werken. Deze werknemers moeten gedekt worden door bestaande arbeidswetgeving en sociale zekerheidsbepalingen. Daarnaast moeten zij ook in staat worden gesteld om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Balans tussen werk en privéleven

Het omzetten en implementeren van de richtlijn voor de balans tussen werk en privéleven is een belangrijke sleutel in de strijd tegen armoede en ongelijkheid, aldus de parlementsleden.

Gezien het feit dat vrouwen een hoger risico lopen op armoede dan mannen, zijn de aanpak van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en het garanderen van toegang tot betaalbare en goede kinderopvang, ook belangrijke stappen in dit proces.

De tekst is aangenomen met 365 stemmen voor, 118 tegen en 208 onthoudingen.

Quote

"De EU is een van de meest welvarende regio's in de wereld. Toch lopen 95 miljoen Europeanen het risico onder de armoedegrens te geraken. Daarom moeten we zo snel mogelijk actie ondernemen om een leven zonder armoede voor iedereen te realiseren.

In heel Europa hebben we sociale minimumstandaarden en sterke sociale zekerheidssystemen nodig. We moeten ervoor zorgen dat een inkomen een waardig leven mogelijk maakt. We moeten niet toestaan dat economische belangen voorrang krijgen op sociale bescherming", aldus rapporteur Ӧzlem Demirel (GUE/NGL, DE).

Herbekijk de interventies in dit filmpje.