Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden schept duidelijkheid over  over de toekomstige invoering van shiften van 24 uur voor hun brandweerlieden.

Met de vakbonden werd een consensus bereikt over de toekomstige invoering van shiften van 24 uur. De voorwaarden worden beschreven in een omzendbrief, bestemd voor de hulverleningszones.

'De nieuwe uurregeling mag geen achteruitgang inhouden voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers, zoals gewaarborgd door het zogenaamde standstill-beginsel', klinkt het. (pb) Foto Peter Vanderveken/NNieuws.