Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle bezocht vandaag in Mol het Kanjerkamp.

Zo heet het zomerschoolinitiatief van de gemeente Mol, georganiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid en inhoudelijke ondersteuning van de Provincie Antwerpen.

Spelen en leren gaan hand in hand op het Molse Kanjerkamp. Tien dagen lang wordt er in het eerste dagdeel spelenderwijs geleerd; het tweede deel van de dag is voorbehouden voor sport, spel en andere ontspannende activiteiten, van puur ravotten tot theater.

Aan het Kanjerkamp nemen een honderdtal leerlingen deel uit het lager onderwijs, de eerste graad secundair, buitengewoon secundair onderwijs en OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige leerlingen).

Het Kanjerkamp toont aan dat onderwijs en goede jongerenwerking elkaar kunnen versterken, zeggen de initiatiefnemers.

Hoe ze dat in Mol aanpakken ontdekte de minister door in dialoog te gaan met organisatoren, begeleiders en deelnemers van het Kanjerkamp. Hij nam daar uitgebreid de tijd voor en liet zich zelfs verleiden tot een spelletje klokkenroof, waarbij kinderen op een speelse manier digitaal en analoog het uur leren lezen.

Gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen stelde de minister voor om te onderzoeken hoe onderwijs en jeugdwerk nog beter kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door in de opleiding voor jeugdmonitoren ook aandacht te hebben voor educatieve spelen.

Minister Dalle wil alvast nagaan hoe meer kinderen, ook vanuit de scholen, enthousiast gemaakt kunnen worden voor sport en spel via jeugdverenigingen en andere manieren van vrijetijdsbesteding.

"Ook daar valt inderdaad heel wat te leren, niet alleen cognitieve vaardigheden," stelt hij. "Denk maar aan het vormen van je persoonlijkheid, openstaan voor andere mensen en andere ideeën, compromissen maken, omgaan met je verlies, enzovoort. Dat zijn dingen waar je je hele verdere leven wat aan hebt." (jg)