Vlaams minister van Werk Hilde Crevits zal de subsidie voor dienstencheques vanaf 1 januari 2021 verhogen met 0,12 euro per cheque. Dat betekent een extra investering van 11 miljoen euro.

Dat is het verschil tussen de indexering van 73% zoals die nu is en 100% indexering. Met de maatregel geeft minister Crevits de dienstenchequebedrijven financieel meer ademruimte.

De dienstenchequesector is een belangrijke sector in Vlaanderen met 100.000 werknemers in 1.282 dienstenchequebedrijven. In de sector werken vooral vrouwen die anders niet altijd gemakkelijk aan een job geraken.

Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd dit jaar voor het eerst een grondige rendabiliteitsstudie van de sector gemaakt. Uit de studie blijkt dat de rendabiliteit van de bedrijven een uitdaging is. Er wordt winst gemaakt, maar de winst daalt.

Die rendabiliteit is sterk gekoppeld aan de loonkosten die 90% van de totale kosten van de dienstenchequebedrijven uitmaken. Een stijging van de lonen betekent voor de bedrijven dus een belangrijke meerkost.

Bij een stijging van de lonen van de werknemers door de automatische indexering, past Vlaanderen slechts 73% van de indexering van de totale inruilwaarde toe.

Het gedeelte van de loonstijging dat niet door de 73%-indexering van de cheque wordt gedekt, moet telkens door de bedrijven zelf worden opgevangen.

In maart van dit jaar werden de lonen met 2% geïndexeerd. Die hogere kost voor de bedrijven werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de subsidie door de Vlaamse overheid met 0,34 euro.

Gezien de coronacrisis, bijkomende kosten voor de bedrijven en de beperkte marge heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu beslist om de subsidie per dienstencheque met 0,12 euro te verhogen in 2021.

Dat betekent een investering van 11 miljoen euro. Door de financiële situatie van de ondernemingen versterken is er ook meer ruimte om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Zo wordt de huidige tegemoetkoming van respectievelijk 14,36 euro voor een cheque van 9 euro en 13,36 euro voor een cheque van 10 euro, verhoogd met 0,12 euro.

Met deze verhoging past minister Crevits een correctie toe op de laatste gedeeltelijke indexering van de dienstencheques die uitgegeven werden sinds 1 maart 2020. De verhoging van de inruilwaarde gaat in op 1 januari 2021 en zal van toepassing zijn op alle dienstencheques die worden uitgegeven vanaf die datum.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: "De dienstenchequesector heeft het financieel moeilijk. Om de druk te verlichten, werd beslist de tegemoetkoming per dienstencheque te verhogen met 0,12 euro, goed voor een totale investering van 11 miljoen euro. Het is belangrijk om deze sector goed te ondersteunen.

De huishoudhulpen zijn voor veel gezinnen en ouderen onmisbaar. Bovendien zorgt de sector voor een duurzame tewerkstelling voor heel wat mensen. Tegelijk komen we hiermee tegemoet aan een brede vraag vanuit de sector en vanuit het Vlaams parlement."