Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits voorziet in 120 miljoen euro voor nieuwe onderzoeksinfrastructuur verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat om 23 projecten van de 5 Vlaamse universiteiten en de kennisinstellingen IMEC, VITO, Flanders Make en het Instituut Tropische Geneeskunde.

Zo komt er een onderzoekscentrum in Antwerpen rond duurzame chemie, een testboerderij in Vlaams-Brabant, een testomgeving voor geneesmiddelenproductie in Gent, een onderzoekslab voor waterstof aan EnergyVille in Hasselt en een nieuw centrum voor digitalisering van de maakindustrie in Kortijk.

De investering moet Vlaanderen versterken als innovatieve regio en past binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht, met focus op duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.

"We blijven onverkort gaan voor de ambitie van de Vlaamse Regering om tot de top 5 innovatieve regio's van Europa te behoren. Daarom moeten we onze excellente wetenschap en innovatie blijven ondersteunen. Met nieuwe onderzoeksinfrastructuur pakken we niet alleen de grote uitdagingen van onze samenleving aan.

We versterken Vlaanderen tegelijk als ware aantrekkingspool voor bedrijven. We beseffen te weinig hoeveel baanbrekende innovaties of onderzoeken er onder onze neus plaatsvinden.

Wij behoren tot de wereldklasse. Toonaangevende bedrijven als Johnson & Johnson, CNH Industrial en Nokia settelen zich hier niet zomaar." – Hilde Crevits

Vlaams onderzoek, innovatie en wetenschap behoren tot de top. We doen het schitterend op vlak van micro-elektronica, we zijn dé biotech hotspot, vele van onze farmaceutische bedrijven zijn van wereldklasse en we behoren tot de innovatieleiders van Europa.

Om deze positie te behouden en te versterken, trekt Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits 120 miljoen euro uit voor nieuwe onderzoeksinfrastructuur in heel Vlaanderen.

Vaak vinden ondernemers of kennisinstellingen geen geschikte omgevingen of de nodige expertise om innovaties te testen of onderzoek uit te voeren en zijn de bijhorende investeringen enorm duur.

Daarom investeert minister Crevits nu in 24 projecten, waaronder nieuwe labo's, onderzoekscentra, testomgevingen en nieuw onderzoeksapparatuur. Zo kunnen onderzoekers en ondernemers gemakkelijker samenwerken rond nieuwe producten, ideeën of innovaties.

Duurzaamheid, digitalisering en gezondheid

De 24 projecten werden strategisch gekozen, zodat zij passen binnen de algemene beleidslijn van de Vlaamse Regering om in te zetten op de grote maatschappelijke en economische uitdagingen op het vlak duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.

Het gaat dan onder andere over onderzoekscentra aan EnergyVille om nieuwe waterstoftechnologieën te ontwikkelen, testomgevingen om klimaatneutraal te bouwen, labo's om nieuwe therapieën in de strijd tegen kanker te onderzoeken, apparatuur om digitale technologieën uit te proberen of het creëren van ruimtes om grote klinische studies uit te voeren met het oog op het ontwikkelen van nieuwe vaccins of geneesmiddelen.

De nieuwe onderzoeksinfrastructuren bestrijken verschillende sectoren zoals de Vlaamse bouwsector, chemie- en farmaceutische sector, de gezondheidszorg, de agro- en voedingsindustrie, de bio-economie en de Vlaamse maakindustrie.

Daarmee toont Vlaanderen zich opnieuw ambitieus om haar voortrekkersrol te vrijwaren op vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling.

Wat dient als hefboom voor onze Vlaamse economie: een innovatieve regio trekt nieuwe talenten en bedrijven aan en weet innovaties internationaal te vermarkten, wat vervolgens voor meer werkgelegenheid zorgt.

Het is ook in het voordeel van elke Vlaming: door in te zetten op onderzoek en innovatie ontstaan er duurzame en klimaatgerichte oplossingen voor de hele samenleving.

'Vaccinopolis' en een nieuw onderzoekscentrum in hart van de chemische industrie

De 24 projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en variëren rond de thema's duurzaamheid, digitaal en gezondheid.

Antwerpen krijgt er twee nieuwe onderzoekscentra bij waaronder het vaccinopolis en het BlueApp-gebouw. De bouw van het vaccinopolis is al aan de gang met steun van de federale overheid.

De Vlaamse regering voegt daar nu 4 miljoen euro aan toe voor de onderzoeksinfrastructuur nodig voor het testen van kandidaat-vaccins en voor het creëren van labo's waar bedrijven, kennisinstellingen, ziekenhuizen en overheden projecten kunnen uittesten rond pandemiebestrijding.

In de haven van Antwerpen komt het nieuwe BlueApp-gebouw dat laboruimtes ter beschikking zal stellen, inclusief toestellen voor onderzoek naar meer duurzame chemie.

De keuze voor de Blue Gate Antwerp site is een strategisch bewuste keuze van de UAntwerpen, aangezien het gebouw in het hart van de chemische industrie ligt. Antwerpen is de tweede grootste chemische cluster ter wereld.

Een testboerderij in Vlaams-Brabant

In het Vlaams-Brabantse Lovenjoel zal de KU Leuven een testboerderij bouwen met de naam 'TRANSfarm'. Er zullen 100 hectare aan testvelden ter beschikking zijn en infrastructuur voor verschillende soorten onderzoek naar nieuwe waardeketens.

De boerderij zal ook proefstallen voor varkens, pluimvee, herkauwers en eenhoevigen bevatten.

De focus zal er liggen op de circulaire bio-economie met de bedoeling om landbouwers, industrie en onderzoekers te verenigen, zodat meer duurzame teeltsystemen of verdienmodellen kunnen onderzocht worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het onderzoeken van de duurzaamheid en rendabiliteit van bepaalde gewassen of dieren.

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ook krijgt de KU Leuven steun om een nieuwe technologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om elke cel in een (kanker)weefsel gedetailleerd in kaart te brengen. Daarmee zou men bepaalden ziektes beter kunnen voorspellen en meer efficiëntere behandelingen kunnen voorstellen.

In Limburg zal EnergyVille en de UHasselt een 'Green Hydrogen Lab' uitbouwen voor onderzoek naar waterstoftechnologie.

Samen met een nieuwe onderzoeksgroep wil men innovaties realiseren om de kostprijs voor groene waterstofproductie te doen dalen, zodat we onze ecologische voetafdruk kunnen verminderen in de transitie naar een duurzame industrie en samenleving.

Een andere project van de UHasselt wil bijdragen aan de digitale transformatie van de Vlaamse industrie. Daarvoor zijn nieuwe softwaretools nodig en zal er een state-of-the-art infrastructuur gebouwd worden.

Het is de bedoeling dat diverse ondernemingen er terecht kunnen om digitale technologieën op het vlak van landbouw, productie, biotech, farma,... uit te testen. Het project draagt de naam MAXVR-INFRA en staat voor de belangstelling binnen bedrijven voor het gebruik van Mixed Reality (MR), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) of eXtended Reality (XR).

Snellere productie van geneesmiddelen in Gent en 6000m² aan toptechnologisch onderzoek in Kortrijk

Op de site van het UZ Gent komt een nieuwe testomgeving voor de farmaceutische sector. Er wordt geïnvesteerd in 3.300 m² aan cleanrooms, laboruimtes en kantoren.

Verder investeert de UGent in een kapitaalintensieve technologie en een 'High True lab' die het toelaten om een grote reeks van experimenten tegelijk uit te voeren. Daardoor zullen geneesmiddelen sneller geproduceerd kunnen worden.

De VUB opent een nieuw opleidings- en onderzoekscentrum voor studenten, onderzoekers en bedrijven die zich er kunnen bijscholen rond fotonica. Dat is de verzamelnaam voor technologieën die werken op basis van licht. Denk aan (infrarood)camera's, beeldschermen en leds.

Automatisch gegenereerde beschrijving

In Kortrijk komt een derde centrum voor toptechnologisch onderzoek van Flanders Make met focus op digitalisering. In het nieuwe gebouw met een omvang van 6000 m2 zullen ondernemingen er vanaf volgend najaar de nieuwste industrie 4.0 technologieën en productieprocessen kunnen uittesten.

Flanders Make helpt zo bedrijven uit de maakindustrie om de noodzakelijke omschakeling naar slimme, digitale fabrieken van de toekomst te realiseren.' Foto imec/NV.