Vlaams minister van Werk Hilde Crevits zal de subsidie voor dienstencheques vanaf 1 januari 2022 verhogen met 0,13 euro per cheque.

Ook zal de minister een 100%-indexering invoeren in de sector. Dat betekent een extra investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen in 2024.

Met de extra maatregelen geeft minister Crevits de dienstenchequesector financieel meer ademruimte waarmee ook de arbeidsvoorwaarden voor huishoudhulpen versterkt moeten worden.

"De dienstenchequesector heeft het financieel moeilijk. Om de druk te verlichten, verhogen we de tegemoetkoming per dienstencheque met 0,13 euro en wijzigen we het indexeringsmechanisme zodat dienstenchequeondernemingen in de toekomst meer financiële ademruimte hebben en waarmee ze de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen moeten versterken.

De rendabiliteit van de sector en degelijke arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen zijn erg belangrijk. De sector stelt heel wat mensen te werk die bovendien onmisbaar zijn voor vele gezinnen en ouderen in onze samenleving."- Hilde Crevits

De dienstenchequesector is een belangrijke sector in Vlaanderen met bijna 120.000 werknemers in ruim 1.200 dienstenchequebedrijven. Meer dan 750.000 Vlamingen doen een beroep op een huishoudhulp en kunnen zo werk en privé beter combineren of langer zelfstandig thuis wonen.

In de sector werken vooral vrouwen die anders niet altijd gemakkelijk aan een job geraken. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd een grondige rendabiliteitsstudie van de sector gemaakt. Uit de financiële analyse blijkt dat de rendabiliteit van de bedrijven een dalende trend vertoont en het aantal verlieslatende ondernemingen toeneemt.

Die rendabiliteit is sterk gekoppeld aan de loonkosten die 90% van de totale kosten van de dienstenchequebedrijven uitmaken. Een stijging van de lonen betekent voor de bedrijven dus een belangrijke meerkost.

Bij een stijging van de lonen van de werknemers door de automatische indexering, past Vlaanderen slechts 73% van de indexering van de totale inruilwaarde toe. Het gedeelte van de loonstijging dat niet door de 73%-indexering van de cheque wordt gedekt, moet telkens door de bedrijven zelf worden opgevangen.

Verhoging van 0,13 euro per cheque

Gezien de beperkte financiële ademruimte heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nu beslist om de subsidie per dienstencheque met 0,13 euro te verhogen vanaf 1 januari 2022 en een 100%-indexering door te voeren.

Dat betekent een investering van 16,6 miljoen euro in 2022 tot 41,6 miljoen in 2024. Door de financiële situatie van de ondernemingen te versterken, is er ook meer ruimte om te investeren in de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Zo wordt de huidige tegemoetkoming van respectievelijk 14,82 euro voor een cheque van 9 euro en 13,82 euro voor een cheque van 10 euro, verhoogd met 0,13 euro.

Met deze verhoging past minister Crevits een correctie toe op de laatste gedeeltelijke indexering van de dienstencheques die uitgegeven werden sinds oktober 2021. De verhoging van de inruilwaarde gaat in op 1 januari 2022 en zal van toepassing zijn op alle dienstencheques die worden uitgegeven vanaf die datum.

Minister Crevits past ook het huidige indexeringsmechanisme aan, zodat de erkende ondernemingen bij de volgende indexaanpassing een volledige indexering krijgen op de inruilwaarde van de dienstencheques.

Met de volledige indexering wil minister Crevits mee een antwoord bieden op de problematiek en geeft de minister een antwoord op een brede vraag vanuit de sector.