Het Vlaams toponderzoekscentrum EnergyVille in Genk krijgt voortaan een eigen dotatie van 3 miljoen euro per jaar. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.

EnergyVille is een toponderzoekscentrum op het vlak van onderzoek naar zonne-energie, batterijopslag en elektrische netten. De bedoeling is om in de toekomst de energietransitie samen met bedrijven en de overheid te versnellen en te komen tot een energie-efficiënte, CO2-neutrale en duurzame samenleving. Met de middelen kunnen een 20-tal onderzoekers worden aangetrokken.

"Als toponderzoekscentrum in Europa heeft EnergyVille de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd op het vlak van zonne-energie, batterijopslag, elektrische netten, thermische systemen en energie voor gebouwen en districten.

De energiemarkt evolueert snel met de ontwikkeling van nieuwe producten voor bij de mensen thuis en in bedrijven. We versterken dat energieonderzoek vanaf nu jaarlijks met 3 miljoen euro om de noodzakelijke duurzame energietransitie wetenschappelijk te onderbouwen. Zo kan EnergyVille een nog grotere rol spelen op het vlak van de energietransitie in Europa." - Hilde Crevits

EnergyVille in Genk is een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt op het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen en heeft ondertussen ongeveer 400 onderzoekers in haar rangen.

Minister Crevits versterkt dat duurzaam energieonderzoek met jaarlijks 3 miljoen euro. EnergyVille ontvangt zo naast de financiering via KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voortaan een eigen dotatie.

Uitbreiding digitaal platform

EnergyVille heeft ambitieuze doelstellingen om zich nog sterker te positioneren als excellent onderzoekscentrum voor de energietransitie in Europa. Samenwerking met onderzoekspartners, bedrijven en overheden staat centraal.

Op die manier kan belangrijke Europese financiering naar Vlaanderen gehaald worden, zoals onder andere het Europese Horizon onderzoeksprogramma. EnergyVille wordt zo nog meer een aantrekkingspool voor Vlaamse en internationale toponderzoekers.

De extra financiering van minister Crevits zorgt alvast voor een 20-tal extra onderzoekers. De nauwe samenwerking met de Vlaamse speerpuntclusters zal de innovatiekracht van Vlaamse bedrijven versterken en zorgen voor economische groei en duurzame waardecreatie in Vlaanderen.

Het energiesysteem van de toekomst zal steunen op hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie en zal ook steeds meer lokaal worden geproduceerd, opgeslagen en verbruikt.

Om de vraag en het aanbod aan duurzame energie beter op elkaar af te stemmen, zijn digitale technologieën nodig. Zo kunnen energiediensten digitaal aangestuurd worden en slim aan elkaar gekoppeld. EnergyVille zal daarom ook investeren in de uitbreiding van een digitaal platform waar bedrijven gebruik van kunnen maken.

Naast technologische innovaties heeft de energietransitie ook het nodige draagvlak in de maatschappij nodig. EnergyVille wil hier ook een belangrijke maatschappelijke rol opnemen door regelmatig te communiceren over de nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie naar zowel professionele organisaties, de media als het brede publiek.

Scholing en herscholing van de nodige medewerkers voor de industrie vormen een laatste belangrijk aandachtspunt.

Jubileum en nieuwe General Manager

De boost in het onderzoek komt er op de 10de verjaardag van de onderzoekssamenwerking EnergyVille. "We zijn de laatste 10 jaar geëvolueerd naar een heus samenwerkingsverband dat het grootste deel van het energieonderzoek in Vlaanderen verenigt", aldus huidig General Manager Ronnie Belmans.

Ronnie Belmans wordt begin juni als General Manager opgevolgd door Gerrit Jan Schaeffer. Schaeffer is één van de founding fathers van EnergyVille en was 8 jaar lang Groepsdirecteur Energie bij VITO.

Schaeffer: "Innovatie en technologische ontwikkelingen spelen een sleutelrol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. EnergyVille wil deze innovatieve technologieën samen met geïnteresseerde partners uitrollen op Thor Park."

EnergyVille hoopt daarmee de energietransitie samen met bedrijven, de industrie en de overheid te versnellen en zo te komen tot een energie-efficiënte, CO2-neutrale en duurzame samenleving waarbij comfort en betaalbaarheid voor de burger centraal staan.

"We hebben heel veel troeven in handen om samen met de industrie en overheden voorop te lopen in de energietransitie. Laten we die maximaal benutten", besluit Gerrit Jan Schaeffer.

"Met deze nieuwe investering van de Vlaamse Regering wil ik ervoor zorgen dat we onze troeven op het vlak van energieonderzoek en innovatie nog beter zullen kunnen uitspelen", besluit minister Crevits.