Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits kent bijna 1,3 miljoen euro subsidies toe voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N134 de Lichtaartsesteenweg tussen Poederlee en Lichtaart.


De aanleg van nieuwe fietspaden in Kasterlee werd eerder al goedgekeurd. De nieuwe fietspaden zullen het fietsen in de Kempen veiliger en comfortabeler maken.
 
De bestaande fietspaden langs de N134 Lichtaartsesteenweg in Lille zijn vrij smal. De bedoeling is nieuwe, veilige fietspaden aan te leggen tussen Lichtaart (Kasterlee) en Poederlee (Lille). Fietspaden die voldoen aan de richtlijnen in het Vademecum Fietsvoorzieningen.
 
Concreet gaat het om :
-      Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad ten zuiden van de N134, van de grens met Kasterlee tot aan het kruispunt met de Zielestraat over een afstand van 2,5 km
-      Enkelrichtingsfietspad ten zuiden van de N134, van het kruispunt Zielestraat tot aan het kruispunt Herentalsesteenweg over een afstand van 700 meter
 
Binnen de bebouwde kommen van Poederlee en Lichtaart gaat het om verhoogd aanliggende enkelrichtingsfietspaden van 1,75 m breed. In Poederlee betekent dat het behoud van het bestaande fietspad aan de noordzijde en een nieuw fietspad aan de zuidzijde. In Lichtaart betekent dat het behoud van het fietspad aan de zuidzijde en een nieuw pad langs de noordzijde.
 
Buiten de bebouwde kom zullen de fietsers rijden over deels vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en deels een dubbelrichtingsfietspad. Tussen de nieuwe vrijliggende fietspaden en de rijweg komt er een groene strook van 2 tot 6 meter afhankelijk van de locatie. De overgangen tussen het dubbelrichtings- en de enkelrichtingsfietspaden zullen via veilige middengeleiders gebeuren. Op de kruising van de N134 met de Aa en de Sloot komen er fietsbruggen.
 
Vlaanderen betaalt de totale kostprijs van de aanleg. Vlaams minister Crevits maakt er bijna 1,3  miljoen euro voor vrij. Samen met de 2,1 miljoen euro voor het deel op het grondgebied Kasterlee, betekent dat een totale investering van 3,4 miljoen euro.
De timing van de aanleg van de fietspaden is afhankelijk van de noodzakelijke onteigeningen.
 
Burgemeester Paul Diels van Lille : “Verkeersveiligheid is één van onze prioriteiten in ons beleidsprogramma, hiervoor is de aanleg van veilige fietspaden naast gewestwegen noodzakelijk. Ik ben dan ook zeer tevreden dat onze jarenlange inspanning, om ook langs de N134 Poederlee/Lichtaart veilige fietspaden te krijgen, nu kan worden gerealiseerd. Ik hoop dat de grondverwerving snel kan starten en vlot zal verlopen zodat de aanleg binnen een korte tijd kan gebeuren. Dan kunnen al onze inwoners veiliger fietsen, maar zeker onze kinderen die dagelijks van en naar de school fietsen.
 
Vlaams minister Hilde Crevits : “Stap per stap komen er nieuwe, veilige fietspaden langs de N134. Met de aanleg van deze fietspaden, maar ook door de nieuwe fietsinfrastructuur in Kasterlee, stimuleren we de bewoners en de vele bezoekers van de Kempen om vaker naar de fiets te grijpen. Lille trekt veel dagjestoeristen aan die er graag fietsen. Voor hen wordt het in de toekomst nog aangenamer om deze groene regio te verkennen.”