De Vlaamse Regering maakt bijna 60 miljoen euro vrij voor de organisatie van de COVID-vaccinaties door de vaccinatiecentra tot het einde van dit jaar.

In een eerste fase gaat het om 16 miljoen euro, dit bedrag zal nog toenemen als er in het najaar een extra boosterprik zou volgen voor brede bevolkingsgroepen.

De middelen gaan naar de eerstelijnszones die voor de vaccinaties instaan en zich paraat houden om indien nodig weer een versnelling hoger te kunnen schakelen.

"De vaccinatiecentra en de vele vrijwilligers hebben van de Vlaamse vaccinatiecampagne een succes gemaakt. Ook de komende tijd zal vaccinatie een belangrijk instrument zijn in de aanpak van COVID-19. We blijven daarom waakzaam en bereiden ons verder organisatorisch voor.

We voorzien in de nodige financiering om te garanderen dat we blijvend kunnen vaccineren indien nodig. De nodige wetenschappelijke adviezen zullen uitsluitsel geven over wie wanneer best een extra vaccin krijgt." - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits

De vaccinatiecentra en de vele vrijwilligers zijn er het afgelopen jaar in geslaagd om het overgrote deel van de bevolking in een recordtempo tijdelijk te beschermen met basis- en boostervaccinaties.

Intussen heeft 93% van de 18+ bevolking in Vlaanderen een basisvaccinatie gehad en 83,9% een boostervaccinatie. De centra in Vlaanderen zijn vandaag nog altijd actief.

Momenteel is er gestart met de 2de boosterprik bij +80-jarigen. Er werden intussen bijna 300.000 uitnodigingen verstuurd en meer dan 41.000 2de boosterprikken gegeven.

Het is belangrijk om ook toekomstige pieken op te kunnen vangen. De centra moeten snel opnieuw inzetbaar zijn mocht een nieuwe variant of kwetsbare doelgroepen een snelle en grootschalige vaccinatiecampagne vereisen. Dus moeten we ons daarop voorbereiden.

De Vlaamse Regering voorziet daarom in bijna 60 miljoen euro. In een eerste fase gaat het om 16 miljoen euro waarmee de zorgraden en lokale besturen de vaccinatiecentra paraat houden en de vaccinatiecapaciteit moeten kunnen op- en afschalen.

Wanneer blijkt dat er meer groepen mensen gevaccineerd moeten worden, zullen de vaccinatiecentra in een 2 à 3-tal weken kunnen schakelen naar een volgende fase. In het geval van opschaling zullen er ook extra middelen worden uitbetaald.

Drie fases

Er wordt gewerkt met 3 mogelijke fases.

1. Waakstand: tot 25.000 prikken per week in Vlaanderen. De vaccinatiecentra voorzien in een basiswerking per eerstelijnszone. Zo bieden de centra zelf een kanaal waar mensen nog een vaccin kunnen krijgen. Daarnaast functioneert het vaccinatiecentrum als afhaalpunt waar huisartsen of andere vaccinatoren vaccins kunnen ophalen om zelf te vaccineren.

2. Een eerste opschalingsfase: tot 400.000 prikken per week in Vlaanderen

3. Een massavaccinatiefase: tot 800.000 prikken per week in Vlaanderen

Met deze planning en garantie op financiering krijgen de zorgraden en de lokale besturen de mogelijkheid om een deskundige vaccinatie, beleidsmedewerker en HR-manager aan boord te houden en een medisch en een farmaceutisch expert in te schakelen voor de verschillende fases.

Aanvullend is er een budget van 8,2 miljoen euro dat dient ook om de centrale logistieke en ICT-ondersteuning voor het vaccinatieprogramma beschikbaar te houden, zoals het uitnodigingssysteem.