De hoge kosten omwille van de oorlog in Oekraïne treffen ook de Landbouw- en Visserijsector. Zo ligt een deel van de Europese vaartuigen in verschillende lidstaten stil.

Vlaanderen wil omwille van de voedselbevoorrading haar 60-tal vissersvaartuigen zoveel mogelijk actief houden.

Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits gezegd op een bijeenkomst van de Europese ministers van Landbouw in Brussel vandaag. Op de agenda stond onder meer de gevolgen van de oorlog voor de voedings- en visserijsectoren.

Minister Crevits vraagt een Europese aanpak om de voedselzekerheid te garanderen.

"Onze landbouw- en de visserijsector lijden onder de hogere kosten omwille van de oorlog in Oekraïne. Zo stijgen de prijzen voor brand- en grondstoffen. Het toont het belang aan voor de Europese Unie en Vlaanderen om in de toekomst zelf voldoende voedsel te produceren met minder grondstoffen die geïmporteerd worden uit derde landen.

Op korte termijn pleiten we er vanuit Vlaanderen voor om snel te handelen in ondersteuningsmaatregelen, in het belang van onze voedselzekerheid. Zo is het absoluut prioritair om onze vissersvloot actief te houden, ondanks de hogere exploitatiekosten.

De Brexit heeft al een ingrijpende impact op onze vissers, zij hebben nu nood aan snelle ondersteuning. Ook op vlak van landbouw dringt een Europese aanpak zich op" - Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits.

Heel wat sectoren worden getroffen door de sterk stijgende prijzen voor brand- en grondstoffen, waaronder ook de Vlaamse landbouw- en de visserijsector.

Visserij

Omwille van die stijgende kosten beslissen heel wat vissersvaartuigen in tal van Europese lidstaten om aan de kade te blijven liggen, omdat hun activiteiten niet meer rendabel zijn.

Tijdens de Europese Raad Landbouw en Visserij heeft Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits gezegd dat de prioriteit van België op het actief houden ligt van de eigen vissersvloot.

De reden daarvoor is het belang van de voedselbevoorrading, -veiligheid en -prijzen, die door de oorlog in Oekraïne vernieuwde aandacht hebben gekregen.

De visserij- en aquacultuursectoren spelen een belangrijke rol bij het behoeden van de voedselvoorziening binnen de Europese Unie.

Daarom vraagt minister Crevits op korte termijn nodige bijkomende ondersteuningsmaatregelen, om de bevoorradingszekerheid van vis voor de EU-markt te garanderen.

De steun moet vissers een tijdelijke tegemoetkoming geven voor hun hoge productiekosten. De minister benadrukte tijdens de raad dat bij de financiering van dergelijke steun een gelijke behandeling voor de vissers in alle lidstaten moet gelden.

RENURE

De aanvoer van grondstoffen op de interne markt is sterk verweven met het conflict in Oekraïne en Rusland. Een Europese aanpak om de voedselproductie op peil te houden dringt zich op.

De ministers hebben gevraagd aan de Europese commissie om een aantal voorstellen te formuleren om flexibiliteit te geven aan de landbouwsector. Daar zullen ze deze week nog mee komen. Er wordt hierbij gekeken naar regelgeving binnen het Europees landbouwbeleid om onze eigen voedselvoorziening te versterken en onze afhankelijkheid te verminderen.

Steunmaatregelen voor de getroffen sectoren worden ook in overweging genomen. Maar ook het hergebruik van bepaalde reststromen is hier aan de orde.

Bijvoorbeeld door bijkomend in te zetten op het circulaire gebruik van bewerkte dierlijke mest (RENURE-meststoffen), zouden veel landouwbedrijven minder afhankelijk zijn van kunstmest.

Vanuit België en Nederland werd gevraagd op de Europese landbouwraad om de grondstofprijzen maximaal onder controle te houden door bijkomend in te zetten op hergebruik van dierlijke mest, wat een uitzondering op de Nitraatrichtlijn impliceert.

Een 10-tal lidstaten sloten zich bij deze oproep aan. De Europese Commissie reageerde positief en bekijkt welke knelpunten moeten uitgeklaard worden om dit in de praktijk mogelijk te maken. Minister Crevits gaat nu in overleg met andere lidstaten zoals Nederland om hier snel te kunnen schakelen.

Tijdens de Europese Raad was er ook een pakkende tussenkomst van de Oekraïense minister van Landbouw.'