Minister Demir besliste vanmiddag over GRUP Witbos in Noorderwijk: 'De sporthal kan er komen, ontbossing voor uitbreiding golf wordt verboden.'

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een aangepast ruimtelijk uitvoeringsplan "Witbos" voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering.

De geplande uitbreiding van de golf naar 18 holes en de daaraan gekoppelde ontbossing van 14 hectare wordt onmogelijk gemaakt, zoals Demir eind vorige week al aankondigde.

Maar het plan geeft wél rechtszekerheid aan de bestaande activiteiten in het gebied door ze als recreatiegebied te bestemmen.

Zo wordt ook het speelbos, de klimmuur en een nieuwe sporthal mogelijk. "Een 'win-win' voor de mensen van Herentals, die perspectief krijgen op de langverwachte nieuwe sporthal, de golfclub, die rechtszekerheid kreeg waar die tot op heden ontbrak, én de natuur omdat er van grootschalige ontbossing geen sprake meer is', laat Demir net weten.

Demir : 'Onvoldoende redenen om GRUP ongewijzigd goed te keuren'

Demir liet eind vorige week al weten dat ze onvoldoende redenen vond om het GRUP Witbos ongewijzigd goed te keuren.

Het plan voorzag immers een ontbossing van 12-14ha voor de uitbreiding van het golfterrein. Demir vond dat niet verdedigbaar.

Ook tijdens het openbaar onderzoek en in het negatief advies van de strategische adviesraad werden opmerkingen en bezwaren gemaakt over het verlies aan bosareaal. "Vlaanderen kan zich vandaag niet veroorloven om dit zonder meer op te offeren", klonk het.

Daarom werkte Demir de voorbije dagen aan een aangepast uitvoeringsplan in overleg met onder andere de stad. Het oorspronkelijke GRUP voorzag immers ook in een nieuwe sporthal en de regularisatie van bestaande recreatieve activiteiten.

Demir wilde dat niet overboord gooien. Daarom paste Demir het plan aan zodat de realisatie van een nieuwe sporthal, klimmuur en speelbos mogelijk wordt en de bestaande recreatieve activiteiten vergunbaar worden.

Maar zoals aangekondigd werd uitdrukkelijk opgenomen dat ontbossing voor de uitbreiding van het golfterrein niet toegelaten is en dat het bestaand bos integraal behouden moet worden. Volledige of gedeeltelijke kaalslag is ook niet mogelijk.

"Als bos moet wijken, moet je daar zeer goede argumenten voor hebben. Dat is de basis waarop ik beleid wil voeren en het bos opnieuw de plaats wil geven die het verdient in Vlaanderen.

Wanneer er belangrijke economische, maatschappelijke of ecologische argumenten zijn om een bomenkap goed te keuren, zal ik dat met pijn in het hart doen en het beleid uitleggen.

Maar wanneer ik mensen niet in de ogen kan kijken en de noodzaak niet kan verklaren, zal ik geen toelating verlenen. Zoals voor de uitbreiding van dit golfterrein in Herentals".

De Vlaamse regering stemde vandaag in met het voorstel van Demir.

Het dossier gaat nu naar de Raad van State voor advies.

Patrik De Cat, mede-eigenaar van Golfclub Witbos liet net weten dat hij zwaar ontgoocheld blijft : 'Ik weet niet of ik moet lachen of moet huilen. Het is beter dan niks, maar ik blijf de werkwijze van de minister compleet ongehoord vinden.'

Straks meer met reacties. 

Foto Nnieuws archief.