Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Frank Vandenbroucke op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar : 'Voorbeeld voor iedere gemeente'

PIOEN

Vanmiddag kwam minister Frank Vandenbroucke de brede eerstelijnspraktijk PIOEN in Vorselaar bezoeken. Hij ontdekte het model van brede, multidisciplinaire eerstelijnspraktijken zoals PIOEN onder de aandacht brengen en ziet dergelijke geïntegreerde zorg als een voorbeeld voor andere gemeenten in Vlaanderen.

Het kan ook een oplossing zijn om huisartsen te ontzorgen en er mee toe bijdragen dat het huisartsentekort het hoofd wordt geboden.

Ondertussen zijn er sinds deze week immers al twee erg jonge huisartsen kunnen starten binnen PIOEN. Het kader wordt gecreëerd en gefaciliteerd door het lokaal bestuur … en dat zorgt voor een extra aanbod. In het Kempens memorandum werd, naar voorbeeld van het project in Vorselaar, een passage opgenomen over een dergelijk model van samenwerking en ontzorging.

De minister ging in gesprek met artsen uit Vorselaar en jonge studenten geneeskunde uit de regio om hun verwachtingen en toekomstperspectieven mee te kunnen capteren voor toekomstig beleid op vlak van gezondheidszorg.  www.pioenvorselaar.be

Gezondheidshuis PIOEN : een zeer toepasselijke naam

'De naam is niet zomaar gekozen.

PIOEN staat voor Preventieve, Interdisciplinaire, Open, Eerstelijn, Netwerk.

Het is echter ook een bloem met heel wat symboliek. In Azië staat de pioen voor geluk en gezondheid: exact wat centraal staat in het gezondheidshuis.  Preventief / Professioneel → niet enkel curatief (bv. meer dan het klassiek klinisch/somatische maar eerder op zoek gaan naar diepliggendere problematiek: bv. psychisch, leefstijl, sociaal) en daarin meer preventief aan de slag gaan en waar nodig ook outreachend werken

+ gericht op meer deskundigheid / een totaal netwerk met alle nodige expertises
Interdisciplinair / Innovatief → samenwerking, multidisciplinair + vernieuwend, online en telefonische opvolging

Open → transparant gebouw, open huis, toegankelijk, in dorpscentrum, naast sociale campus
Eerstelijn → eerstelijnspraktijk, in samenwerking ook met 2e lijn (ziekenhuis) en eerstelijnszone
Netwerk / Nabijheid → samenwerkingsmodel (nu te vaak schotten, teveel specialisatie en corporatisme)
+ in eigen omgeving, groene ruimte, verankerd in gemeenschap → zorgzame buurt.

Foto's Adrie de Kok / NNieuws.

Minister Frank Vandenbroucke  op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar

Minister Frank Vandenbroucke op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar

Minister Frank Vandenbroucke  op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar

Minister Frank Vandenbroucke op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar

Minister Frank Vandenbroucke  op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar

Minister Frank Vandenbroucke op werkbezoek in de PIOEN Vorselaar

Markt 8, Vorselaar, België

PIOEN

Deel dit artikel