Uit vragen die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals heeft gesteld aan minister Bellot, blijkt dat de komende jaren een aantal belangrijke investeringen op stapel staan in de Kempen, gaande van het updaten van seininrichtingen tot het moderniseren van sporen en spoortoestellen.

Van Camp juicht dit toe, maar vindt het onvoldoende: "Dit zijn kleine stappen in de goede richting, maar om echt grote stappen vooruit te zetten moeten de overwegen in Herentals, het station waar alle Kempense treinverbindingen passeren, weggewerkt worden en moet de lijn Turnhout-Binche geknipt worden."

Hoewel de onderhandelingen over het nieuwe meerjareninvesteringsplan van NMBS en Infrabel nog steeds lopende zijn op het politieke niveau, heeft minister Bellot al wel een aantal investeringen aangekondigd die de komende jaren op stapel staan in onze streek.

Meer concreet gaat het in de Kempen over :

· projecten in Geel, Mol en Herentals om ervoor te zorgen dat sporen en spoortoestellen worden gemoderniseerd;

· werken reeds in uitvoering in en rond Lier zodat kwalitatief treinverkeer op de spoortoegang tot de Kempen mogelijk is;

· vele overwegen worden vernieuwd waarbij een moderne overwegbekleding zorgt voor een verbetering voor trein- en wegverkeer. Hierbij is er steeds overleg gepland met de lokale besturen waardoor sommige overwegen worden verbreed ten behoeve van de zwakke weggebruikers.

Wat de seininrichting betreft (één van de belangrijkste oorzaken van vertragingen), staan volgende projecten op stapel:

· in 2016 werden de centrale computers van de seininrichting in Herentals vervangen door modernere en meer performantere installaties;

· modernisering van de treindetectie op L.15 tussen Herentals en Mol ter voorbereiding van de installatie van ETCS;

· modernisering van de treindetectie op L. 15 tussen Leopoldsburg en Zolder als laatste baanvak tussen Mol en Hasselt;

· modernisering van de treindetectie op L. 29 tussen Herentals en Tielen ;

· n.a.v. de concentratie van de seinhuizen, de volledige vernieuwing van de installaties in het station van Hasselt;

· de volledige vernieuwing van de installaties op L. 19 (Mol-Neerpelt-Hamont) te Balen-Werkplaatsen.

"Het gaat om investeringen die er voor zorgen dat er minder problemen zullen zijn met verstoorde seinen en met defecte infrastructuur. Dit in combinatie met de vernieuwing van het rollend materieel (renovatie van de varkensneuzen die volop bezig is en de nieuwe M8 dubbeldekkers vanaf 2018/2019) zou er hopelijk voor moeten zorgen dat we toch wat stappen vooruit gaan zetten wat betreft het verbeteren van de stiptheid en het verminderen van het aantal afgeschafte treinen.

Om echt grote stappen vooruit te zetten op deze 2 vlakken is echter ook nog de splitsing van de lijn Turnhout-Binche nodig en de ondertunneling van de overwegen in Herentals. Deze 2 zaken zal ik het komende politieke jaar dan ook steevast op de agenda blijven plaatsen", aldus Van Camp.

Wat de verhuis van de stationsparking in Herentals betreft, is het wachten op Infrabel.

Yoleen Van Camp: "De realisatie van dit plan is afhankelijk van de verhuis van het logistiek centrum van Infrabel (momenteel aan de overkant van het station), de opbraak van enkele niet-gebruikte sporen, de bouw van een nieuwe reizigersonderdoorgang voor voetgangers en fietsers (die trouwens al in de structuurschetsen voor het project Wuytsbergen-Ekelen zat) en, tot slot, de volledige herschikking van de sporen." (pp)