Minister Lydia Peeters was aanwezig op de persvlucht van ASL FLY EXECUTIVE op uitnodiging van de CEO van de luchthavens Antwerpen en Oostende Marcel Buelens en de Limburgse luchtvaartondernemer Philippe Bodson.

Lydia Peeters werd in haar hoedanigheid van Vlaams minister van Mobiliteit bevoegd voor de regionale luchthavens uitgenodigd om toelichting te geven rond de steunmaatregelen aan de regionale luchthavens in het kader van COVID-19 en het Vlaams noodfonds.

Hierbij wou de minister ook de aandacht vestigen op de heropening van de regionale luchthavens voor passagiers- en zakenvluchten

"Ik ben ervan overtuigd dat de regionale luchthavens een toekomst hebben in Vlaanderen gezien hun economisch belang. Uiteraard moet de luchtvaartsector ook initiatieven nemen om duurzamer te worden.

Zij werken daar samen met de overheden aan en die initiatieven ondersteun ik volop. Mobiliteit en duurzaamheid zullen hand in hand moeten gaan. Ik heb dan ook begrip voor de kritiek op de persvlucht van afgelopen dinsdag. Mijn aanwezigheid op de persconferentie zelf had moeten volstaan", zegt Lydia Peeters.

De regionale luchthavens hebben momenteel te lijden onder de corona-crisis. De drie pijlers waarop de regionale luchthavens het voorbije decennium werkten waren passagiersvluchten, cargovluchten (vanuit Oostende) én zakenvluchten.

De heropstart van de luchthavens gebeurde afgelopen maandag. De passagiersvluchten hernemen op een zeer laag tempo, cargovluchten blijven stabiel zoals in de gehele corona-periode.

In deze periode van heropstart is het belangrijk de aandacht te vestigen op de pijler van de zakenvluchten. Deze zakenvluchten vormen een essentieel gegeven in de economische relance van onze economie, onze bedrijven en onze regionale luchthavens, na corona.

Lydia Peeters werd in de hoedanigheid van Vlaams minister van Mobiliteit, bevoegd voor de regionale luchthavens, uitgenodigd om deel te nemen aan de persvlucht van afgelopen dinsdag. De minister is op die uitnodiging ingegaan:

1) Omdat zakenvluchten een essentiële pijler zijn van onze regionale luchthavens.

2) Om de nodige media-aandacht te krijgen voor de heropstart van onze regionale luchthavens.

3) Om het engagement van ASL, om hun CO2 uitstoot te compenseren, onder de aandacht te brengen, wat een belangrijke voorbeeldfunctie heeft op de gehele sector van de zakenvluchten.

4) Omdat onze regionale luchthavens nood hebben aan nieuwe initiatieven, binnen de contouren van milieuvergunningen, zoals deze van ASL, om hun financieel model robuust te maken.