In Balen is vandaag de nieuwe Willems-kade langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in gebruik genomen.

Met de aanleg van dergelijke kades wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters nog meer bedrijven overtuigen om te kiezen voor de duurzame waterweg: “De komende drie jaar investeert Vlaanderen jaarlijks 13 miljoen euro of in totaal 39 miljoen euro in de aanleg van kades die bedrijven moet toelaten om de binnenvaart te gaan gebruiken.

Het belangrijkste budget gaat naar de voortzetting van het kaaimuurprogramma. Daarnaast voorzien we ook 16 miljoen euro voor baggerwerken voor de verdere ontwikkeling van de kleine waterwegen.”

Willems geeft alvast het goede voorbeeld en voegt met hun gloednieuwe Willems-kade langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Balen een extra ‘oprit’ toe aan de watersnelweg.

Samen met De Vlaamse Waterweg nv investeerde het bedrijf in de aanleg van deze nieuwe laad- en loskade. Het bedrijf schakelt hiermee een versnelling hoger inzake duurzaam transport via de waterwegen en wordt nog meer ‘ambassadeur van de watersnelweg’.

Willems maakt deel uit van Smulders, een internationaal staalconstructiebedrijf dat complexe staalstructuren creëert, bestemd voor de Offshore Wind Industrie, de Civiele markt en de Industrie. Het bedrijf vervoert jaarlijks al 7.000 ton via de waterweg.

In de nabije toekomst wil het bedrijf nog meer afgewerkte producten over het water vervoeren. “Willems haalt vrachtwagens weg van de weg en zet ze op het water. Elk schip geladen met staalconstructies vermijdt gemiddeld 13 volle vrachtwagens over de weg”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters goedkeurend.

“Via de watersnelweg kunnen goederen efficiënter én goedkoper verplaatst worden doordat er minder vrachtwagenkilometers afgelegd worden. Ik ben ervan overtuigd dat hun voorbeeld inspirerend kan werken voor andere bedrijven.”

De nieuwe kade heeft een totale lengte van 186 m, een kaaioppervlakte van 1.350 m² en een diepgang van 3,50 m. Daardoor kan ze schepen tot 2.000 ton ontvangen, beladen en lossen.

Aannemer van de nieuwe kade was De Brandt uit Baasrode. Totale kostprijs van het project is 1.600.000 miljoen euro (excl. btw). 110 m van de nieuwe laad en loskade zal worden gebruikt door Willems, deze werd gerealiseerd binnen het PPS-kaaimuurprogramma.

Daarnaast investeerde De Vlaamse Waterweg nog bijkomend in 78 m nieuwe oeververdediging die zorgt voor een mooie aansluiting van de Willems-kade tot aan brug 6 Balen-Hoolst. Het bedrijf Willems investeerde daarenboven nog eens 400.000 euro in de aanleg van het terrein naast de kade.

“Deze nieuwe kade geeft ons de mogelijkheid om op een duurzame manier verder in te zetten op toeleveringen van grote staalconstructies tot wel 8 m hoog en 22 m breed; voor bijvoorbeeld module-bouw voor de industrie of bruggenbouw. Maar ook, en voornamelijk, constructies voor de Offshore Wind Industrie. Deze kaaimuur kwam tot stand via een pps-samenwerking met De Vlaamse Waterweg”, belicht Raf Iemants, Managing Director Smulders.

Kaaimuurprogramma

De Vlaamse overheid stimuleert bedrijven om voor hun goederenvervoer resoluut voor de binnenvaart te kiezen of de keuze op zijn minst te overwegen.

Sinds februari 1998 kan een bedrijf via een publiek-private samenwerking met de waterwegbeheerder een laad- en losinstallatie langs de waterweg laten bouwen waarbij De Vlaamse Waterweg nv tot 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%.

Het bedrijf staat zelf in voor het laad- en losmaterieel. Tegenover de investering van de waterwegbeheerder staat een engagement van het bedrijf om een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren over een periode van 10 jaar.

De afgelopen 23 jaar werd bijna 120 miljoen euro geïnvesteerd in het kaaimurenprogramma. Hier tegenover staat een tonnageverplichting over 10 jaar van bijna 164 miljoen ton.

In werkelijkheid werd er van 1998 tot en met 2020 echter ruim 493,6 miljoen ton overgeslagen via de kaaimuren die voortvloeien uit dit project.

“Het is duidelijk dat de return on investment beduidend hoger is dan vooropgesteld.

Het kaaimurenprogramma is zeker succesvol en draagt bij tot een toename van het gebruik van de binnenvaart”, belicht Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

“Daarenboven zijn deze resultaten ook direct voelbaar op ons overbelaste wegennet.

Sinds de start van het programma werden bijna 24,7 miljoen vrachtwagenritten vermeden.

“Het succes van de PPS-regeling voor de bouw van kaaimuren toont aan dat steeds meer ondernemingen geloven in de toekomst van de binnenvaart. Deze projecten zorgden voor een beduidende toename van de overslag. En er blijkt nog voortdurend nieuwe interesse te zijn”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

“Dat verheugt mij, want dankzij het kaaimurenprogramma worden er nog meer goederen via de waterwegen vervoerd waardoor er ook weer minder vrachtwagens over onze drukke wegen moeten rijden.”

Dankzij deze bijkomende investeringen zullen we er in slagen dat na realisatie van dit programma jaarlijks vijf miljoen ton extra via de binnenvaart vervoerd zal worden langs deze nieuwe kaaimuren.

“Een belangrijke stap om tegen 2030 de ambitie van Vlaanderen waar te maken om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 20%”, aldus minister Lydia Peeters.

“Want ook in Vlaanderen moeten we de omslag naar de noodzakelijke modal shift maken, met focus op de keuze voor transport langs onze waterwegen.” Bevordering van het commercieel gebruik van de kleine waterwegen Met meer dan duizend kilometer aan bevaarbare waterwegen beschikt Vlaanderen als één van de weinige regio’s in Europa over een zeer uitgebreid waterwegennetwerk.

De vele kleine Vlaamse waterwegen, bevaarbaar voor kleine schepen van CEMT klasse I en II, zorgen voor het fijnmazige karakter van de Vlaamse binnenwateren.

“De binnenvaart is een belangrijke speler om de modal shift in Vlaanderen te realiseren. De meer dan 400 kilometer kleinere waterwegen in Vlaanderen spelen daar absoluut een belangrijke rol in. Daarom investeren we met De Vlaamse Waterweg in de infrastructuur van alle Vlaamse waterwegen, ook de kleinere, want meer binnenvaart heeft een positieve impact op zowel mobiliteit als klimaat”, benadrukt minister Peeters.

Langs deze kleine waterwegen is er al een heel netwerk van watergebonden activiteiten en industrieën. Dit netwerk rekent op een goede ontsluiting via deze wateren. De fijnmazigheid van het binnenvaartnetwerk 1 Gedurende 10 jaar heeft elk dossier een tonnageverplichting die gelijk is aan 6% ten opzichte van de investering. 2 Het containeraandeel hierin is 7.868.949 TEU.

3 vrachtwagen vertegenwoordigt 20 ton door de kleine waterwegen biedt daarenboven oplossingen voor de aanhoudende en toenemende verkeerscongestie waarmee Vlaanderen te kampen heeft Volgens voorzitter Koen Anciaux ligt er nog een groot potentieel bij de kleine waterwegen (CEMT I en II):

“Volgens een studie werd geschat dat nog circa 3.210.000 ton extra via de kleine waterwegen vervoerd kan worden. Dit komt overeen met 160.500 vrachtwagenritten die vermeden kunnen worden. Deze eventuele trafiekverhoging bestaat uit een combinatie van het verhogen van bestaande stromen, bestaande bedrijven (die de waterweg nog niet gebruiken) overtuigen tot een modal shift en het stimuleren van nieuwe bedrijven om zich te vestigen langs de kleine waterwegen en via het water te transporteren.”

Dit heeft onder meer al geleid tot het project Watertruck +, de inzet van transportdeskundigen op kleine waterwegen, de geplande bouw van ROC’s in de Westhoek en het project Via Palletto.

Om de toekomst van geautomatiseerd varen op weg te helpen startte De Vlaamse Waterweg nv het Smart Shipping programma op. De automatisering van schepen kan een middel zijn om de trafieken op de kleine waterwegen terug te laten opbloeien.

“De binnenvaartmodus positioneert zich als een betrouwbare modus. Om dit te kunnen waarmaken moeten alle bevaarbare waterwegen, ook de kleine waterwegen, aan de verladende sector aangeboden worden op een manier dat deze betrouwbaarheid wordt waargemaakt.

Daarom voorzien we 16 miljoen voor baggerwerken voor de verdere ontwikkeling van de kleine waterwegen”, minister Peeters.

Op de foto vlnr : Krista Maes, operationeel directeur De Vlaamse Waterweg nv / Benny Loots, Director van Willems / Raf Iemants, Managing Director van Smulders / Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken / Koen Anciaux, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv.

Foto 2: vlnr Benny Loots, Director van Willems / Koen Anciaux, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv / Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken / Raf Iemants, Managing Director van Smulders.  Foto L. Stinissen/VW.