Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Lydia Peeters trapt Vlaamse Havendag op gang in Antwerpen

Port of Antwerp

Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port (locatie Gent), Haven Oostende en ook Haven Genk zetten vandaag 7 mei hun deuren open voor het brede publiek.

Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters bezocht zonet de haven in Antwerpen en trapte daarmee de zesde editie van de Vlaamse Havendag op gang. Later vandaag bezoekt de minister ook nog de havens in Gent, Zeebrugge en Oostende.

“Vandaag krijgt iedereen de kans om een blik te werpen achter de schermen van de haven”, aldus minister Peeters.

“Ik ben verheugd met het enthousiasme van de havens en alle deelnemende bedrijven en organisaties. Zo'n dag als vandaag biedt een unieke kans voor de mensen om de havens beter te leren kennen.”

De Vlaamse overheid, de Vlaamse havens en de bedrijven in de haven organiseren voor de zesde keer een Vlaamse Havendag. Het doel? Via uiteenlopende activiteiten het belang van havens in de kijker zetten, het maatschappelijk draagvlak voor havens versterken en de kennis over havens bij het brede publiek vergroten. De focus van de zesde Havendag ligt op innovatie. Want havens zijn een proeftuin voor baanbrekende en innovatieve producten en technieken.

“Met de Vlaamse Havendag in 2023 beogen we drie doelen. Eerst en vooral aantonen dat de havens een positieve en belangrijke impact hebben op het dagelijks leven van iedereen. Mensen realiseren zich soms niet dat het merendeel van alles wat ze in huis hebben, via een haven is gepasseerd. Is het niet als afgewerkt product, dan wel als grondstof. Van muesli bij het ontbijt tot de kleding die we dragen. Ten tweede willen we iedereen de kans geven om een blik te werpen achter de schermen van een haven. Tot slot is het een uitgelezen kans om kennis te maken met de verschillende soorten jobs in de haven”, duidt minister Peeters.

Aftrap op de centrale eventzone in Antwerpen

Minister Lydia Peeters startte haar bezoek in Antwerpen door aan boord te gaan van het hybride patrouillevaartuig POA1 voor een elektrische vaart in de Kattendijkdok. Port of Antwerp-Bruges heeft twee nieuwe hybride patrouillevaartuigen voor de haventoezichters die ook elektrisch kunnen varen.

Hierna gaf minister Peeters samen met Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp-Bruges) en havenschepen Annick De Ridder het officiële startschot van de Vlaamse Havendag met het luiden van de scheepsbel in de eventzone aan het Havenhuis.

De minister maakte ook kennis met de digital twin, het digitale broertje van Port of Antwerp-Bruges waarin alle realtime informatie over de haven wordt samengebracht: schepen, sluizen, bruggen, sensoren, informatie uit dronebeelden. Op die manier wordt de veiligheid en efficiëntie in de haven naar een hoger niveau getild.

Investeringen in de havens

De havens in Vlaanderen zijn niet alleen economische poorten voor de wereldwijde economie, het zijn ook logistieke en industriële zones. Samen met de bedrijven zorgen zij voor werkgelegenheid, investeringen en toegevoegde waarde.

“Vlaanderen is één grote logistieke draaischijf en onze havens spelen daarin een cruciale rol. Antwerpen staat op plaats 13 in de wereldranglijst van grootste containerhavens. Antwerpen is ook de snelste en meest duurzame verbinding met het Europese achterland”, aldus minister Peeters. “Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren in onze zeehavens. Deze legislatuur zullen we vanuit Vlaanderen 740 miljoen euro investeren in onze Vlaamse Havens en dat via tal van uiteenlopende projecten. Zo zorgen we ervoor dat onze scheepvaart en onze economie kunnen blijven draaien.”

In Antwerpen investeert Vlaanderen o.a. in de realisatie van extra containercapaciteit (ECA) om de verwachte groei van containertrafiek op te kunnen vangen en ook in de renovatie van de Royerssluis, een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal.

Meer informatie over de Vlaamse Havendag vind je op www.vlaamsehavendag.be

Port of Antwerp

Deel dit artikel