Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Minister Peeters wil samen met lokale besturen zoeken naar extra zwemzones

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters doet samen met De Vlaamse Waterweg nv een oproep aan steden en gemeenten om samen bijkomende zwemzones in onze rivieren en kanalen in te richten. Want zwemmen in open water kent steeds meer liefhebbers.

“Er zijn al enkele vergunde zones, maar dat mogen er gerust meer zijn. Waar het veilig kan, moet het mogelijk zijn”, licht minister Peeters uit.  

De Vlaamse Waterweg nv beheert, exploiteert en ontwikkelt meer dan 1.000 km aan bevaarbare rivieren en kanalen. Naast het versterken van het vervoer via de binnenvaart en het verzekeren van waterbeheersing vergroten ze de aantrekkelijkheid van onze waterwegen voor recreatie, toerisme en beleving. 

Zwemmen in open water wint steeds meer aan populariteit. Er is steeds meer vraag om te kunnen zwemmen in onze waterwegen. Vandaag is sportief of recreatief zwemmen al toegelaten in een negental zones in Vlaanderen. Op andere plekken kan het niet, omdat de veiligheid van zwemmers niet overal gegarandeerd kan worden. Zo kunnen er risico’s ontstaan door passerende schepen of een sterke (onder)stroming. De veiligheid moet en zal altijd primeren.  

Er zijn echter nog heel wat locaties waar zwemmen mogelijk zou kunnen zijn, als de veiligheid er kan worden verzekerd. Met de mooie lente- en warme zomerdagen in het vooruitzicht lanceert minister Lydia Peeters een oproep naar alle steden en gemeenten om samen te onderzoeken waar er nog bijkomende zwemzones kunnen worden gecreëerd in rivieren en kanalen.

"Meer dan de helft van onze steden en gemeenten ligt aan een waterweg,” aldus minister Peeters. “Ik ben ervan overtuigd dat er buiten de reeds vergunde zones nog interesse is en mogelijkheden zijn om veilige zwemzones in te richten. De Vlaamse Waterweg nodigt de lokaal besturen dan ook graag uit om samen met hen de mogelijkheden op hun grondgebied te onderzoeken.”  

Drempels wegwerken 

Daarnaast heeft minister Peeters aan De Vlaamse Waterweg nv ook de opdracht gegeven om te onderzoeken welke versoepelingen mogelijk zijn binnen het huidige kader rond zwemmen in rivieren en kanalen in ons beheer.

Dat kader stelt nu voorwaarden op rond o.a. kleedhokjes, redders en handhaving en vormen nog te vaak een drempel voor lokale besturen. Minister Peeters kijkt hiervoor onder meer naar het internationale label van de ‘Blauwe Vlag’, een onderscheiding die aantoont dat het water schoon en veilig is om erin te zwemmen. 

“Samen met de steden en gemeenten zoeken we graag naar nieuwe en veilige zwemzones. Op plaatsen waar bijvoorbeeld heel wat schepen passeren, kan het natuurlijk niet, want de veiligheid primeert”, licht Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg toe. “Wanneer de temperaturen stijgen, zullen we ook een sensibiliseringscampagne opzetten om te duiden waar en hoe zwemmen in open water op een veilige manier kan.”  

Deel dit artikel