Een bijkomend gedeelte van het natuurgebied Averbode Bos en Heide krijgt vanaf 2018 een erkenning als natuurreservaat door minister van Natuur Joke Schauvliege. Dankzij deze erkenning komt er jaarlijks geld vrij voor het beheer en de openstelling van het natuurgebied door de lokale vrijwilligers van Natuurpunt.

De oppervlakte die nu extra erkend wordt, bedraagt 47,5 hectare. De totale erkende oppervlakte van het gebied komt daarmee op 591 hectare. Het is één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Vlaanderen.

Averbode Bos en Heide bestaat uit bossen, heiden, vennen, moerassen en graslanden. Het landschap is er de voorbije jaren grondig veranderd, en monotone naaldbossen maakten plaats voor heel bijzondere biotopen.

De resultaten van die werken laten zich al goed zien, met pleisterende trekvogels, bijzondere vlinders, vleermuizen en meerderebroedgevallen van de nachtzwaluw. Ondertussen werden al meer dan 3500 soorten waargenomen, waaronder vele uniek voor Vlaanderen. Voor onze vrijwilligers alvast een hart onder de riem en een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan.