Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) neemt ontslag uit zijn functie.

De voormalige CD&V-voorzitter werd in 2019 minister in de Vlaamse regering.

Hij kwam als minister sterk onder vuur te liggen voor zijn aanpak van de coronacrisis, de wachtlijsten in de gezondheidszorg en de wantoestanden in de kinderopvang. (VRTNWS)