Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege 'CD&V) vernietigt de milieuvergunning die de Deputatie uitreikte aan Ecopower voor 8 windturbines in de omgeving van Sas VI ten zuiden van het kanaal Bocholt – Herentals. Het ging om turbines van 3,2 megawatt met een tiphoogte tot 200 meter. De minister oordeelt inhoudelijk negatief over het dossier. Ook het gemeentebestuur gaf eerder al een negatief advies voor de milieuvergunning.  

Ondanks het negatieve advies van het gemeentebestuur gaf de Deputatie van de provincie Antwerpen dit voorjaar toch een milieuvergunning aan het windturbineproject van Ecopower. Verschillende omwonenden gingen in beroep bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Na een studie van het dossier vernietigt zij nu de beslissing van de Deputatie.

Dit betekent meteen ook dat de uitgereikte stedenbouwkundige vergunning niet kan worden uitgevoerd. Ook hiervoor lopen nog beroepsprocedures.

Oordeel minister

De minister oordeelt inhoudelijk negatief over het dossier. Zo motiveert de minister in haar beslissing dat het project “de goede ruimtelijke ordening in het gedrang brengt” en “dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde inrichting, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.”

Wat nu?

De beroepsbeslissing van de minister zal met de gekende gele borden ter plaatse worden aangeplakt. Ecopower heeft een termijn van zestig dagen om een verzoekschrift in te dienen bij de Raad van State om de beslissing van de minister nietig te verklaren.

Raadplegen?

Iedereen die de uitgebreide beslissing van de minister wenst te raadplegen, is tijdens de openingsuren van de milieudienst welkom in ’t Getouw (gelijkvloers).  Op de foto : het gebied  van de inplanting langs het kanaal Bocholt – Herentals  / N.