Mobilab, het expertisecentrum Welzijn en Technologie van Thomas More Geel kreeg vrijdag op Health and Care, de grootste vakbeurs voor de gezondheidszorg van België niet minder dan drie Awards.

Het To Walk Again postrevalidatiecentrum dat in het AZ-ziekenhuis Herentals gebouwd wordt, won zowel de vakjuryprijs als de publieksprijs in de categorie Concept.

Motex, een intelligente brace voor patiënten met een nieuwe knie werd door de vakjury bekroond als het meest innovatieve project.

En dus gaf minister Jo Vandeurzen drie prijzen mee naar Geel. Een mooie er-kenning voor Mobilab dat zijn tiende verjaardag viert.

Health and Care Awards

Health and Care is de grootste vakbeurs voor de gezondheidszorg van België en werd van 28 tot 30 september georganiseerd in Gent. Meer dan 6.000 zorgprofessionals von-den de weg langs 280 standen, verdeeld over vier hallen van Flanders Expo. Vrijdagnamiddag reikte Minister Jo Vandeurzen een award uit in vijf categorieën: Health & Care, Concept, Hospitality, Innovatie en Tools.

Elke prijs levert de winnaar zendtijd bij Kanaal Z op voor een waarde van 4.200 euro en een receptie voor tien personen, gesponsord door Solucious.

Concept Award voor het To Walk Again postrevalidatiecentrum

Het zorglandschap evolueert sterk en dat zet zich door in de architectuur en de inrichting van zorggebouwen en -ruimtes. De Concept Award is bedoeld voor een nieuwbouw, een renovatie, een herinrichting van een ruimte..., die uitblinkt in originaliteit, die praktisch is en een voorbeeld kan zijn voor andere zorginstellingen. Mobilab was genomineerd met het To Walk Again postrevalidatiecentrum dat in het AZ-Herentals gebouwd wordt.

Mobi-lab kreeg niet alleen de prijs van de vakjury, het won in deze categorie ook de publieksprijs.

Innovatieprijs voor Motex, een intelligente brace
Innovatie is ook in de zorgsector van levensbelang. Een Innovatie Award mocht dus niet ontbreken. En ook hier schoot Mobilab de hoofdvogel af. De vakjury bekroonde Motex, een intelligente brace als meest innovatieve project.

Die brace wordt in het ziekenhuis van Herentals gebruikt bij de revalidatie van patiënten die een nieuwe knie gekregen hebben.

Kinesitherapeuten sturen gepersonaliseerde oe-fenschema's naar een app op de smartphone van de patiënt, die communiceert met de intelligente brace. Met de app kan de patiënt de oefeningen, die hij moet doen op een filmpje bekijken. De brace registreert de uitgevoerde oefeningen en geeft onmiddellijk feedback aan de patiënt en de kinesitherapeut.

Tien jaar op het raakvlak van technologie en welzijn

Mobilab is een multidisciplinair onderzoekscentrum van de Thomas More hogeschool op de campus in Geel en doet onderzoek op het raakvlak van technologie en welzijn in vier domeinen: biomedische technologie, orthopedische technologie, sport- & revalidatietech-nologie en levenslang zelfstandig wonen.

Zowel het To Walk Again postrevalidatiecen-trum als Motex illustreren perfect de baseline van Mobilab: multidisciplinair onderzoek waarbij technologie ten dienste staat van de eindgebruiker.

Mobilab viert dit jaar zijn tiende verjaardag. In die tien jaar werd Mobilab een uit de kluiten gewassen onderzoekscentrum met een 25-tal onderzoekers.

Op de foto's : In het midden staat Lieven De Maesschalck met naast hem een vrouw in een staprobot. Achter haar staat de kinesist die de mensen begeleidt als ze met een staprobot wandelen. De andere foto's zijn van de stand van Mobilab op de beurs zelf / rr LD.