Jaarlijks publiceert het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie een jaarrapport met de gegevens van alle geboortes in Vlaanderen. Zo kunnen alle ziekenhuizen zien hoe ze scoren in vergelijking met andere materniteiten.

Voor de cijfers van 2021 moeten we nog een jaartje wachten, maar het moederhuis van Mol mag fier zijn op het rapport van 2020.

Eerste plaats voor Mol

'We zijn heel trots dat we in Vlaanderen de eerste plaats behaalden met 'spontane bevallingen'. Wat is een spontane bevalling?

Dit is een bevalling/geboorte langs natuurlijke weg zonder hulp van instrumenten, dus zonder vacuümpomp en zonder keizersnede.

Dit hoge percentage natuurlijke geboortes in Mol is het resultaat van een laag aantal inducties (11de plaats/19%), een lager dan gemiddeld aantal keizersnedes (13de plaats/19%) en vooral van een zeer laag aantal bevallingen met hulp van de zuignap (vacuümpomp), met 3,5% zelfs het laagste percentage van alle ziekenhuizen in Vlaanderen.

Met inductie bedoelen we het inleiden van de baring. Dit kan nodig zijn om medische redenen en kan zowel voor de moeder (vb bij overtijd gaan, bij zwangerschapsvergiftiging) als voor de baby (vb als blijkt dat de baby niet meer goed groeit) van levensbelang zijn.

Ingeleide bevallingen duren doorgaans langer, en gaan vaker gepaard met een epidurale verdoving. Een inductie om niet-medische redenen proberen we daarom te vermijden door een goede voorlichting en positieve ondersteuning, vooral in de laatste, soms moeilijke weken van de zwangerschap.

Onze materniteit staat op de 7de plaats met het aantal epidurale verdovingen. Als we de keizersnedes buiten beschouwing laten (hier wordt immers altijd deze verdoving gebruikt), beviel in Mol in 2020 51 % van de patiënten zonder epidurale verdoving.

Deskundige voorbereiding en informatieverstrekking

We bereiden onze patiënten en hun partners goed voor op hun bevalling waardoor vrouwen meer gemotiveerd zijn om het op natuurlijke wijze te proberen.

Elke vrouw en elke arbeid is anders. We bespreken daarom tijdens de prenatale controles een geboorteplan waarin de patiënte kan aangeven wat haar wensen zijn. Dit geeft ruimte om gevoelens, twijfels en vragen te kunnen bespreken en info op maat te krijgen.

Ook is dit een moment om praktische en realistische scenario's door te nemen. Zo zijn veel vrouwen angstig voor een knip tijdens de bevalling terwijl uit onze cijfers blijkt dat maar 25% van de vrouwen bij een vaginale bevalling een knip kreeg.

Het is belangrijk dat de patiënt vooraf weet waarom dit soms nodig is (vb als de baby in nood is en snel moet geboren worden, als er een grote inscheuring dreigt,...) en dat dit in geen geval een routine handeling is.

We zijn blij dat uit deze cijfers blijkt dat we 'natuurlijk bevallen in Mol' niet alleen zeggen, maar ook echt in de praktijk brengen. Dit mooie resultaat hebben wij gerealiseerd door een gemotiveerd en multidisciplinair team, dat dag en nacht probeert moeder en kind met de beste zorg te omringen.

Over H. Hartziekenhuis Mol

Het H. Hartziekenhuis Mol is een basisziekenhuis van 183 bedden, gelegen in Mol-Centrum.

Het regionale ziekenhuis telt meer dan 80 artsen en zo'n 700 medewerkers en biedt volgende hospitalisatiediensten aan: Chirurgie / Inwendige Ziekten / Geriatrie / Kindergeneeskunde / Kraamafdeling.

www.azmol.be