Heel wat jongeren vinden maar moeilijk de juiste job, terwijl steeds meer ondernemers niet de juiste kandidaten vinden. Vacatures blijven onbeantwoord of de wederzijdse verwachtingen liggen te ver uit elkaar.

Om de vele drempels voor jongeren naar een duurzame tewerkstelling weg te werken, pakten in februari de 7 besturen van Neteland Welzijn & Zorg (Grobbendonk, Herenthout, Herentals, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar), samen met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), Arktos en Emino en met financiële middelen van het Europees Sociaal Fonds uit met MOEF! 

Rijcoaches gezocht

MOEF!Neteland en de activeringsdienst van Neteland Zorg & Welzijn willen een pakket aanbieden met 6 uren rijles, waarbij ze een auto met een rijcoach voorzien.

Ze werken samen met de Kempische Rijschool maar ze zijn ook nog op zoek naar een veertigtal vrijwilligers die rijcoach willen zijn.

"We zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die zelf al heel wat rijervaring hebben, en die de tijd hebben om af en toe een paar uur met de jongeren te oefenen", vertelt Mampaey.

De rijcoaches zullen de nodige ondersteuning krijgen, zoals een opfrissing van de wegcode en een opleiding rijkennis overbrengen. Ze krijgen ook een auto ter beschikking die buiten de werkuren en in het weekend gebruikt kan worden.

De goedkopere rijopleiding is bedoeld voor kwetsbare jongeren uit Herentals, Olen, Herenthout, Grobbendonk, Vorselaar, Lille en Kasterlee.

MOEF! staat voor Motivation, Oriëntation, Employment, Future.

'Het helpt de drempels te overbruggen die jongeren ervaren in hun zoektocht naar een geschikte job.

Elke werkloze jongere tussen 18 en 30 jaar uit onze regio, die dergelijke moeilijkheden ondervindt en gemotiveerd is om een oplossing te zoeken, krijgt na doorverwijzing door VDAB, CLB, CAW of OCMW een trajectgezel.

Die begeleidt de jongere volledig op maat én in de richting die de jongere zelf kiest! Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende partners, is daarvoor alvast heel wat expertise in huis. De jongere kan zich overigens ook zelf aanmelden via www.arktos.be/nl/vorming/moefneteland.

Om het doel – een duurzame tewerkstelling – te bereiken, zet MOEF! in op het invullen van vrije tijd, oriëntatie en werkplekleren.

Een coördinator Lokaal Netwerk bouwt bovendien een duurzaam en kwalitatief netwerk uit van lokale werkvloeren, want zonder werkgevers geen tewerkstelling. De coördinator verzamelt daarbij ook zoveel mogelijk informatie om de perfecte match te vinden voor werkgever én werkzoekende.

Ondernemers hoeven trouwens niet te wachten tot de coördinator Lokaal Netwerk bij hen aanklopt: ziet u het belang van deze aanpak, laat de coördinator dan op uw maat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en zorgen voor de juiste contacten.

De coördinator Lokaal Netwerk is immers ook thuis in het uitgebreide aanbod van ondersteuningsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen voor ondernemers.'

Contacteer de coördinator Lokaal Netwerk: inge.mampaey@regioneteland.be, tel. 0492-13 51 29.  Foto NNieuws.