U bent hier

Mogelijk procedurefout in vergunning bouwproject Adolf Reydamslaan 58

Neteland
02.07.2020 - 08.27u
Door: Herman Gezelle

'Mogelijk gebeurde er een procedurefout bij het toekennen van een stedenbouwkundige vergunning voor de realisatie van een bouwproject in de Adolf Reydamslaan', zegt schepen RO Andreas Verbeke.

'De Molse dienst ruimtelijke ordening volgde ter goeder trouw de zogeheten 'vereenvoudigde procedure' terwijl in dit dossier mogelijk de standaardprocedure met openbaar onderzoek aangewezen was.

Over welke procedure moest gevolgd worden, bestaat nog discussie tussen verschillende experts. Momenteel loopt bij de Deputatie van de provincie Antwerpen een beroepsprocedure tegen de toegekende vergunning.

Dit betekent dat de Deputatie oordeelt of er al dan niet sprake is van een procedurefout en over de inhoud van het voorliggende dossier. Het gemeentebestuur trekt de nodige lessen uit dit voorval. Maximale transparantie en openheid staan centraal in onze werking.

De vraag tot overleg vanuit de buurt via een online petitie ervaren we als positief.

Bij ontvangst van de vergunningsaanvraag voor Adolf Reydamslaan 58 oordeelde onze dienst ruimtelijke ordening dat de aanvraag past in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum.

In deze gevallen geldt een vereenvoudigde procedure zonder openbaar onderzoek. Uitsluitend de aanpalende eigenaars krijgen in dat geval een brief met toelichting over het project en de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

De vergunningsaanvraag omvatte de afbraak van de vrijstaande woning en de realisatie van een gebouw met 9 appartementen en een tandartsenpraktijk.

Openbaar onderzoek aangewezen

Volgens het RUP mag er in bepaalde situaties niet tot op de zijdelingse perceelsgrens gebouwd worden. Bij afwijkingen op voorschriften van het RUP geldt niet langer de vereenvoudigde procedure, maar is een openbaar onderzoek verplicht.

Er heerst discussie of het hier al dan niet gaat over een afwijking. De juiste interpretatie van de term 'kopwoning' voor de naastgelegen woning is hierbij van belang.

Na het inwinnen van alle vereiste adviezen kende het college van burgemeester en schepenen op 28 mei een voorwaardelijke vergunning toe. Deze was mogelijk gebaseerd op een verkeerde procedure.

Beroepsprocedure

Na het toekennen van een vergunning start een termijn voor het instellen van een beroepsprocedure.

De mogelijkheid tot het instellen van een beroep, werd met de gekende gele affiches uitgehangen ter hoogte van het perceel.

Buurtbewoners die zich niet kunnen vinden in het project hebben inmiddels een beroepsschrift ingediend, waarna de mogelijke procedurefout aan het licht kwam.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur juridisch advies ingewonnen bij intercommunale IOK. Door de beroepsprocedure is de Deputatie van de provincie Antwerpen bevoegd voor het dossier. Zij beslissen finaal over de toegekende vergunning.

Om dit moeilijke dossier niet complexer te maken dan nodig, wachten we als gemeentebestuur de uitspraak van de beroepsinstantie af. De beroepsprocedure schort de vergunning op, wat betekent dat er geen afbraakwerken mogen starten.'

Open communicatieaanpak

'Het gemeentebestuur besteedde bij grote en gevoelige bouwprojecten de afgelopen jaren  aandacht aan een open communicatieaanpak. Daarbij streven we in het belang van onze inwoners altijd naar maximale transparantie.

Zo leveren we bij grote en gevoelige projecten standaard meer communicatie-inspanningen dan wat de wetgever vereist.

We vragen projectontwikkelaars om informatieavonden te organiseren of publiceren de data van het openbaar onderzoek – samen met de inhoud van het project - via al onze communicatiekanalen.

Door de hoge werkdruk op de dienst ruimtelijke ordening en de enorme communicatienoden tijdens de coronacrisis, werd in dit dossier mogelijk een verkeerde procedure gevolgd en bleef het project onder de communicatieradar.

Als organisatie trekken we de nodige lessen uit dit voorval. Maximale openheid en transparantie voor alle betrokkenen staan centraal in onze werking als lokale overheid. Dit willen we ook in de toekomst waarmaken.

We ervaren de uitgestoken hand van de buurtbewoners voor verder overleg over de toekomst van deze kenmerkende straat dan ook als uiterst positief. We bekijken momenteel op welke manier we best op deze vraag tot overleg ingaan', klinkt bij Mols gemeentebestuur, in casu schepen RO Andreas Verbeke.

imageMeer nieuws

Wout van Aert flikt het ook in de Dauphiné

Internationaal | Lille | Neteland | Vlaanderen 12.08.2020 - 16.22u

Muziek als ontspanning in coronatijden

Nijlen regio 12.08.2020 - 16.15u

Cunina : 'Corona in onze partnerlanden'

Cunina : 'Corona in onze partnerlanden'
Geel | Internationaal | Vlaanderen 12.08.2020 - 11.05u

Verkiezing Miss België 2021 : Herentalse Stephanie Gios (20) éérste Miss Zorg?

Verkiezing Miss België 2021 : Herentalse Stephanie Gios (20) éérste Miss Zorg?
Herentals | Nationaal | Vlaanderen 12.08.2020 - 07.58u

NMBS gaat aantal extra treinen naar de kust schrappen

NMBS gaat aantal extra treinen naar de kust schrappen
Kempen regio | Nationaal | Neteland | Vlaanderen 11.08.2020 - 22.42u

Cathy Berx stuurt coronamaatregelen woensdag opnieuw bij

Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen 11.08.2020 - 22.39u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto