Meer dan drie jaar na de lancering blijft onze gemeente koploper voor het afsluiten van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen. Van de in totaal 493 afgesloten leningen waren er 65 dossiers afkomstig uit onze gemeente. Hiermee laten we iedereen ver achter ons. Ook de komende tijd blijft het mogelijk om een energieK-lening aan te vragen. Er gelden geen inkomensgrenzen.

In totaal kan je in 25 Kempense gemeenten en steden van het IOK-gebied een goedkope lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. De 493 goedgekeurde leningen omvatten een bedrag van meer dan 3,62 miljoen euro. De gemiddelde lening bedroeg 7 350 euro.

Een energieK-lening heeft een vaste rente van 2 procent. Je leent maximum 10 000 euro en betaalt binnen een termijn van vijf jaar terug. Elke burger, of je nu eigenaar, verhuurder of huurder bent, komt in aanmerking voor een privéwoning. Er gelden voor deze lening bovendien geen bijkomende kosten.

Voor welke investeringen?

Je kan zowel voor een nieuwbouw als een bestaande woning goedkoop lenen voor volgende energiebesparende investeringen:

ü  Vervanging van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, micro-warmtekrachtkoppeling

ü  Ramen met hoogrendementsbeglazing,

ü  Dak-, muur- en vloerisolatie,

ü  Thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling

ü  Energieaudit

ü  Zonneboiler.

Zelfs renteloos lenen is mogelijk

EnergieK kan aan financieel zwakkeren een renteloze lening toekennen. Het is dan ook voor deze mensen dat de lening cruciaal is. Het is voor hen vaak de enige manier om energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een laag inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW. De afgelopen jaren werden 62 leningen zonder rente toegekend, waarvan twaalf voor inwoners van Mol.

Interesse in een goedkope lening? Ellen Vanhoudt, tel. 014 57 42 79 (enkel voormiddag 9 – 12 uur), ellen.vanhoudt@iok.be