Sinds de opstart in april 2011, werden 54 van de in totaal 384 goedgekeurde energieK-leningen aangevraagd door inwoners uit onze gemeente. Hiermee scoort onze gemeente het best in het werkingsgebied van intercommunale IOK. De Mollenaar investeert vooral in ramen met hoogrendementsbeglazing, condensatieketels en zonneboilers. Nog steeds kunnen inwoners een goedkope energieK-lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen via www.iok.be.

Een energieK-lening is een lening op afbetaling aan 2% rente, met een maximumbedrag van 10 000 euro en een terugbetalingstermijn van maximum 5 jaar. Elke inwoner, of hij nu eigenaar, verhuurder of huurder is, komt hiervoor in aanmerking voor zijn privé-woning. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De energiebesparende investeringen die in aanmerking komen zijn:

  • vervangen van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, micro-warmtekrachtkoppeling,
  • ramen met hoogrendementsbeglazing,
  • dak, muur- en vloerisolatie
  • thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling,
  • energie-audit,
  • zonneboiler.

Investeren loont nog steeds de moeite

Sinds 2012 is de fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen afgeschaft, behalve voor dakisolatie in een bestaande woning. Dit heeft er toe geleid dat heel wat mensen denken dat investeren in energiebesparing niet meer loont. Dit klopt niet. Je kan nog steeds veel geld besparen op je energiefactuur door nu te investeren. Je netbeheerder Eandis/Infrax en de Vlaamse overheid voorzien hiervoor nog premies. Ook IOK voorziet hiervoor energieleningen in samenwerking met de gemeente. Surf naar www.energiesparen.be voor meer info over de premies.

Heb je het financieel moeilijk?

Sinds april 2012 kan energieK aan financieel zwakkeren een renteloze lening toekennen. Een 40-tal gezinnen kon hiervan al genieten. Het is dan ook voor deze mensen dat de lening cruciaal is. Vaak is het voor hen de enige manier om energiebesparende maatregelen te kunnen uitvoeren. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een laag inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW.