De afgelopen jaren kende het station van Mol een stevige groei. Steeds meer pendelaars nemen 's ochtends de trein. Dit leidde evenwel tot verhoogde parkeerdruk in de woonstraten rond het station. Met de invoering van een verplichte blauwe schijf wil de gebruikersgroep Parkeren zoveel mogelijk pendelaars stimuleren op te parkeren op de uitgebreide gratis randparking Keirlandse Zillen.

Schepen Paul Vanhoof mobiliteit : 'Het gemeentebestuur gelooft niet in grote parkeerrevoluties, zo leren onze voorbeelden uit de regio. Zo vinden er voortdurend veranderingen plaats in een Centrum waarop moet geanticipeerd en gereageerd worden. Dit betekent meteen ook dat een parkeerbeleid nooit 'af' is.

Daarom volgen we de situatie op de voet en sturen we bij waar nodig. Om ons hierin bij te staan, doen we beroep op een gebruikersgroep Parkeren. Deze is samengesteld uit vrijwilligers, waaronder bewoners, pendelaars en handelaars. Deze groep komt regelmatig samen en bespreekt mogelijke bijsturingen van het parkeerbeleid.

Zo werd er een voorstel uitgewerkt dat op 29 juni aan de gemeenteraadsleden wordt voorgelegd.

De invoering van deze maatregelen is, als de raad het voorstel goedkeurt, voorzien voor 1 augustus.

Heldere visie op parkeren in het Centrum

'We vertrekken voor onze bijsturingen steeds van een duidelijke visie: gratis en langdurig parkeren op de randparkings, kort en goedkoop betalend parkeren in het Centrum. In de overgangszones tussen het gratis en betalend parkeren gebruiken we de blauwe schijf, zodat er gratis twee tot vier uur kan geparkeerd worden.

Bewoners in betalende en blauwe zones krijgen steeds de mogelijkheid om een bewonerskaart aan te kopen. Samengevat luidt dit: 'de juiste auto op de juiste plaats'.

1. Blauwe schijf in woonstraten stationsbuurt

Veel treinpendelaars parkeren nu hun auto een hele dag in de woonstraten rond de stationsbuurt. Dit maakt het voor de bewoners moeilijk om vlot te parkeren in hun eigen straat. Bovendien houden treinpendelaars een hele dag een parkeerplaats bezet voor potentiële bezoekers van het handelscentrum. Vanuit deze woonstraten sta je al op 5 minuten wandelen in alle belangrijkste winkelstraten.

Waarom maximum 4 uur?

Vanaf 1 augustus mag je in deze woonstraten alleen nog parkeren met een parkeerschijf. De maximum parkeerduur bedraagt vier uur. Dit is ruim voldoende om te shoppen of andere voorzieningen in het Centrum te bezoeken. Ook voor bezoekers van de bewoners is 4 uur meestal genoeg. Voor pendelaars is dit evenwel onvoldoende, waardoor ze automatisch uitwijken naar de extra ruimte op de randparking Keirlandse Zillen.

Waar verplicht parkeerschijf?

De verplichting voor het gebruik van een parkeerschijf geldt voor de Gildestraat, de Sint-Pieterstraat, Sint-Paulusstraat, Doornboomstraat (gedeelte tussen Hangarstraat en Adolf Reydamslaan) en de Adolf Reydamslaan.

Bewoners?

Bewoners van deze straten die mogelijk geen eigen privéparking hebben, krijgen na de beslissing van de gemeenteraad op 29 juni de kans een bewonerskaart aan te kopen voor 50 euro per jaar. Hiermee kunnen ze kosteloos en langdurig in de straten parkeren. Een tweede bewonerskaart kost 75 euro per jaar.

2. Extra ruimte op de gratis randparking Keirlandse Zillen

De capaciteit op de gratis randparking Keirlandse Zillen steeg dankzij de NMBS van 89 naar ongeveer 180 parkeerplaatsen. Deze randparking ligt op 4 minuten stappen naar het station en op 6 minuten van het winkelcentrum. De parking is perfect bereikbaar vanuit zowel de Turnhoutsebaan als de Martelarenstraat (via Nijverheidstraat). Je hoeft hiervoor niet door het Centrum. Er gelden geen beperkingen voor de parkeerduur.

3. Blauwe schijf op parkings OCMW

Ook de parkings op de OCMW-site (voor Ten Hove en naast het Trefpunt) voelen de parkeerdruk uit de omgeving. Om cliënten en bezoekers de kans te geven om te parkeren als ze gebruik maken van de dienstverlening, voeren we hier de verplichte blauwe schijf in voor een periode van twee uur. Bewoners van de serviceflats voorzien we van een bewonerskaart wanneer ze een auto hebben.

4. Blauwe schijf in omgeving Guido Gezellestraat

Ook de woonstraten Guido Gezellestraat, Smallestraat en Bergstraat ondervinden de laatste jaren extra parkeerdruk, vooral van mensen die overdag in het Centrum werken.

Ook hier voeren we de verplichte blauwe schijf in voor een periode van twee uur. De bestaande parkeerdruk leidt bovendien tot problemen – waaronder foutief parkeren – bij het brengen en halen van de schoolkinderen.

Bewoners van deze straten krijgen de kans om een bewonerskaart aan te kopen voor 50 euro per jaar. Een tweede bewonerskaart kost 75 euro per jaar.

5. Vrij parkeren op gedeelte van Rozenberg voor Bresserdijk

Langs de Rozenberg voeren we aanpassingen uit op het gebruik van de blauwe schijf. Zo wordt de volledige zone tussen de Bresserdijk en de spooroverweg gratis en langdurig parkeren. Vanaf de Bresserdijk tot aan de Molenhoekstraat blijft de huidige regeling met blauwe schijf behouden.

6. De juiste keuze maken op de invalswegen

De huidige bewegwijzering naar de parking – de P-route – leidt je in een lus dwars doorheen het Centrum. Dit leidt tot ongewenst extra zoekverkeer. Met de nieuwe parkeerbewegwijzering stappen we van dit principe af. We willen automobilisten al op de invalswegen stimuleren om een parkeerkeuze te maken. Centraal principe van de nieuwe parkeerbewegwijzering is dat je op elke invalsweg de keuze hebt tussen:

-Eén of meerdere gratis randparkings zoals Parking De Nete (Rivierstraat & Den Uyt), Parking Hangarstraat of Parking Keirlandse Zillen. Hier mag je de hele dag staan, zonder enige kosten. Bovendien geven we al duidelijk aan hoe lang je vanaf deze parking moet wandelen om het handelscentrum te bereiken. Vaak gaat het slechts over een vijftal minuten.

- Eén of meerdere betalende centrumparkings zoals Parking 't Getouw, Parking Sint-Pieter en Parking Rondplein. Op deze parkings geldt een maximale parkeertijd van vier uur. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor shoppers en bezoekers van het Centrum, maar niet voor mensen die er een hele dag moeten verblijven. De parkeerkost wordt met 0,60 euro per uur bewust heel laag gehouden.

Parking gekozen?

Voor elke toegangsweg selecteerde de verkeersdienst één of meerdere gratis randparkings en één of meerdere betalende centrumparkings. Na het maken van de juiste keuze, leiden wegwijzers je op de kortste en meest efficiënte manier naar de gekozen parking', weet schepen Paul Vanhoof voor mobiliteit (foto).