Sinds de opstart in april 2011 werden 59 van de in totaal 441 goedgekeurde energieK-leningen aangevraagd door inwoners uit onze gemeente. Hiermee scoort Mol het best in het werkingsgebied van intercommunale IOK. De Mollenaar investeert vooral in condensatieketels en hoogrendementsbeglazing. Wil je zelf ook een energieK-lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen? Surf naar www.iok.be/energiek.

Een energieK-lening is een lening op afbetaling aan 2% rente, met een maximumbedrag van 10 000 euro en een terugbetalingstermijn van maximum vijf jaar. Elke inwoner, of hij nu eigenaar, verhuurder of huurder is, komt hiervoor in aanmerking voor zijn privé-woning. Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.

 

Welke investeringen komen in aanmerking?

  • Vervangen van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, micro-warmtekrachtkoppeling,
  • Ramen met hoogrendementsbeglazing,
  • Dak-, muur en vloerisolatie,
  • Thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling
  • Energie-audit,
  • Zonneboiler.

Zelfs renteloos lenen is mogelijk

EnergieK voorziet voor financieel zwakkeren een renteloze lening. Het is dan ook voor deze mensen dat de lening cruciaal is. Het is voor hen vaak de enige manier om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Het gaat om mensen met een verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering, met een laag inkomen of mensen die in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW.

Groepsaankoop hoogrendementsglas

IOK organiseert dit jaar een groepsaankoop voor het plaatsen van hoogrendementsglas. Het vervangen van oude ramen (en eventueel schrijnwerk) zorgt voor een lager verbruik voor verwarming. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Meer info:

 

> energieK, 014 57 42 79 (9 – 12 uur), ellen.vanhoudt@iok.bewww.iok.be/energiek

> groepsaankoop hoogrendementsglas, 014 56 42 56, www.iok.be/hoogrendementsglas