Gemeentebestuur Mol en de politiezone Balen-Dessel-Mol ondertekenden het SAVE-charter, meteen ook de start van het traject Verkeersveilige Gemeente van de provincie Antwerpen.

Door deelname aan het traject onderschrijft Mol de ultieme missie om met tal van acties te streven naar nul verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen.

Al 56 van de 69 Antwerpse gemeenten en hun politiezones stelden zich kandidaat om deel te nemen aan het traject. In onze gemeente staat fietsveiligheid met stip op de eerste plaats!

In februari startten Mol, Geel, Meerhout en Lille en hun politiezones met het traject Verkeersvrije Gemeente. Het traject is een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de federale diensten, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen.

De vier projectpartners begeleiden de gemeenten en politie bij de opmaak en uitvoering van een actieplan verkeersveiligheid. De provincie Antwerpen ondersteunt met onder andere begeleiding op locatie, gratis vormingen, een nieuwsbrief en infofiches. De ondertekening van het SAVE-charter was de eerste stap in het traject Verkeersveilige Gemeente.

Verkeersveiligheid cruciaal

Aan verkeersveiligheid werken doe je niet alleen. Dat 56 gemeenten en hun politiezones zich kandidaat stelden, motiveert. Zolang er doden en zwaargewonden vallen in het verkeer blijft de inzet voor verkeersveiligheid cruciaal.

Het gemeentebestuur zet alle mogelijke middelen in om het aantal ongevallen zo laag mogelijk te houden. Het ultieme doel is en blijft nul verkeersslachtoffers!