De gemeenteraad besliste om 3.250 euro uit het noodhulpfonds over te maken aan Indonesië. Op 28 september werd dit land opnieuw zwaar getroffen door een aardbeving en daaropvolgende tsunami.

De beslissing kwam er na aanvraag van het Consortium 12-12 voor het toekennen van noodhulp en na positief advies van de Derdewereldraad. Wil jij ook je steentje bijdragen, doe een gift via www.1212.be.

Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in de Molse gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua én de aardbeving een jaar later in Turkije.

Natuurrampen Indonesië

In de voorbije jaren werd Indonesië meermaals getroffen door natuurrampen. Telkens opnieuw moeten de inwoners met beperkte middelen proberen om hun leven opnieuw op te bouwen.

De aardbeving van de voorbije maand was echter zo extreem zwaar dat zowel de overheid als hulpverleners ter plaatse aangeven dat zij deze zoveelste tegenslag niet meer te boven kunnen komen zonder externe hulp.

Vandaar dat ook de Belgische NGO's opnieuw de handen in elkaar slaan om een gezamenlijke actie op te zetten voor het inzamelen en organiseren van noodhulp voor Indonesië. (pp)