Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mol : waar komt in jouw gehucht de eerste publieke laadpaal?

In samenwerking met de Vlaamse overheid wil het gemeentebestuur Mol in elk gehucht een elektrische laadpaal op een publieke locatie laten plaatsen.

Deze publieke laadinfrastructuur zijn vooral bedoeld voor bewoners die geen eigen oprit, garage of parkeerplaats hebben om een eigen laadpaal te voorzien.

Daarnaast kunnen uiteraard ook bezoekers er gebruik van maken. Om voor elk gehucht de juiste locatie te selecteren, kunnen we ieders inbreng gebruiken.

Weet jij de perfecte plek in jouw gehucht? Duid het aan via www.gemeentemol.be/laadpalen of geef jouw stem op een locatie die al werd voorgesteld. Deze online participatie loopt tot en met zondag 4 juni. Nadien analyseren we de technische haalbaarheid voor de meest populaire locaties.

Veel eigenaars van een elektrische auto laten thuis een eigen laadpaal installeren of laden hun auto op via een gewoon stopcontact. In sommige gevallen is dat praktisch niet mogelijk of toegelaten, bijvoorbeeld voor bewoners van een appartementsgebouw of een rijhuis. Een juiste spreiding van publieke laadpalen over onze gemeente - ook naar de gehuchten - is daarom van groot belang.

Heel wat palen nodig

De komende jaren zijn er heel wat private, semipublieke en publieke laadfaciliteiten nodig om de overschakeling naar elektrisch rijden in goede banen te leiden. Verschillende bedrijven en organisaties investeerden al in één of meerdere (semi)publiek toegankelijke laadpalen.

Ook het gemeentebestuur zorgde in het Centrum al voor meerdere palen op parkings, waaronder in de Rivierstraat, parking ’t Getouw en de Markt. In een tweede stap focussen we ons op de gehuchten en willen we ook hier de publieke laadinfrastructuur verder uitrollen. Na een eigen interne analyse identificeerden we voor elk gehucht al een mogelijke locatie.

Criteria

Zo zochten we voor elk gehucht naar een geschikte locatie:  Het moet gaan om openbaar domein dat 24/24 toegankelijk is - Twee dwarse parkeerplaatsen, zodat je met één paal op een eenvoudige manier tegelijkertijd twee auto’s kan laden  -  Voldoende sociale controle - Technische haalbaarheid om de nodige elektriciteitsvoorzieningen tot bij de paal te krijgen.

Jouw mening?

'Vooraleer we de locatie voor elk gehucht definitief vastleggen en de paal laten installeren, horen we graag jouw mening. Ben je akkoord met de voorgestelde locatie? Weet je een beter plekje? Bezorg ons dan zeker voor zondag 4 juni jouw stem of voorstel via www.gemeentemol.be/laadpalen.

Nadien verwerken we alle feedback en leggen we de mogelijke locaties definitief vast. Vervolgens vragen we de laadinfrastructuur aan en coördineert het Departement MOW (Mobiliteit en Openbare Werken) van de Vlaamse overheid de verdere procedures voor de plaatsing. We hopen dat de plaatsing gebeurt in de loop van 2024.'

Deel dit artikel