Mol sleept de Armoedeprijs 2021 in de wacht. 'Onze strijd tegen armoede op onze scholen - waarbij één maatschappelijk werker van de sociale dienst fungeert als aanspreekpunt - wordt beschouwd als een grote meerwaarde om gelijke onderwijskansen te stimuleren', klinkt het bij het schepencollege.

'Deze Federale Prijs Armoedebestrijding is een bekroning op ons werk. Het levert een cheque van €10.000 op die we opnieuw investeren in de strijd tegen armoede.

Het outreachend werken was doorslaggevend in het behalen van deze titel. De sociale dienst zet één maatschappelijk werker in als aanspreekpunt op de scholen en in armoedeverenigingen. Zij ontmoet gezinnen op school en in hun verenigingen, plaatsen die erg laagdrempelig zijn. Dat maakt het gemakkelijker om een gesprek aan te knopen en de stap naar hulp te zetten.

Cheque van €10.000

Dit bedrag investeert Mol rechtstreeks in gezinnen die het écht nodig hebben. Hoe we dit concreet aanpakken en welk project we hiermee uitwerken, bekijken de diensten de komende weken.'