De gemeenteraad van Mol gaf  groen licht aan het lokaal energie- en klimaatplan. Dit plan vormt de komende jaren onze leidraad om op lokaal vlak de klimaatdoelstellingen te behalen, een ambitie die Mol onderschreef  met de Burgemeesterconvenant en Kempen 2030.

Het plan bevat zowel acties van het gemeentebestuur, als initiatieven van onze inwoners en ondernemingen. Je vindt het goedgekeurde klimaatplan op www.gemeentemol.be/klimaatplan.

Samen met het IOK en het provinciebestuur werken we een eerste ontwerp van actieplan uit op basis van 8 thema's. Begin mei stelden we het ontwerpplan aan onze inwoners voor tijdens een online informatieavond.

Tot eind mei kreeg elke inwoner de kans om het ontwerpplan te bestuderen en constructieve suggesties te doen. Alle opmerkingen of aanvullingen waren welkom. Ook verschillende adviesraden bespraken het plan en gaven hun reactie. Op basis van alle feedback werkten we aan een definitieve versie. De gemeenteraad besliste nu finaal over het plan.

Ultieme klimaatambitie Mol

Een koolstofvrije samenleving. Dat vormt op lange termijn de ultieme klimaatambitie. 'We kunnen dit doel alleen maar bereiken door volgehouden inspanningen in verschillende etappes.

Ons eerste streefdoel ligt in 2030, waarbij onze gezamenlijke jaarlijkse uitstoot met 40% (ten opzichte van 2018) zou moeten dalen tot 106.000 ton CO₂. Het verhogen van de energie-efficiëntie én verdere groei van hernieuwbare energiebronnen staan centraal. Onze huidige daling van 2.300 ton per jaar is onvoldoende om de ambitie tegen 2030 te halen.'

Geen ver-van-mijn-bed-show

De klimaatdoelstellingen zijn absoluut geen ver-van-mijn-bed-show. De klimaatopwarming heeft ook op lokaal vlak een impact. De laatste drie decennia steeg bij ons de gemiddelde temperatuur met maar liefst 2°C.

Voor 2030 verwachten we jammer genoeg nog een bijkomende stijging. Deze temperatuurverschillen lijken weinig, maar maakt voor veel zaken een bijzonder groot verschil. Een stijgende temperatuur vergroot zowel de kans op, de blootstelling aan als de gevolgen van klimaatrisico's, wat leidt tot een negatief versterkend effect.

Denk voor Mol maar aan het verhoogde risico op bosbranden in Postel of andere bosgebieden. Klimaatopwarming – met geconcentreerde regenbuien – verhoogt de overstromingsrisico's in de Netevallei.

'Wetenschappers verwachten dat vanaf 2030 ook de woonzorgcentra, kindercrèches, scholen,... in onze gemeente te maken krijgen met 'hittestress', onder andere door langdurige hittegolven die vooral ouderen en jonge kinderen treffen. We spreken van 'hittestress' vanaf 60 dagen hittegolf per jaar.

Verschillende van onze fragiele ecologische zones (vallei Vleminckloop of natuurgebied Buitengoor-Meergoor), maar ook talrijke moerassen, natuurlijke plassen en natte graslanden zijn uiterst kwetsbaar voor droogteperiodes die steeds langer worden. Ook bijzonder lage grondwaterstanden blijven een risico voor Mol in de toekomst.'

CO²-uitstoot in Mol

In 2018 hebben we in Mol met z'n allen in totaal 160.319 ton CO² in de lucht geblazen. Om dit te compenseren, zouden we een bos nodig hebben dat drie keer onze totale oppervlakte omvat.

Per hectare slaat een gevarieerd West-Europees loofbos jaarlijks 4,75 ton CO² op.

Veruit de grootste bron van uitstoot zijn de particuliere woningen (51.471 ton CO²). Vervoer is goed voor een kwart van onze uitstoot (45.370ton CO²). De autostrade E34 in Postel zit niet vervat in deze cijfers.

Kantoren, horeca, winkels en andere organisaties zijn goed voor 38.640 ton CO². De industriële bedrijven veroorzaken een achtste van onze lokale uitstoot (19.552 ton CO²). Landbouw (1%), openbare verlichting (0,2%) en gemeentelijk patrimonium (1,5%) vullen het rijtje aan.