De Mechelse Ommegang en de Molse Lichtstoeten zijn toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed, net als de expertise voor het bouwen van balansbogen van Miel Van Beeck (erfgoedcel Noorderkempen).

 Die Vlaamse inventaris telt nu 33 tradities, fenomenen of gewoontes. Het immaterieel cultureel erfgoed zijn die gewoontes, gebruiken, kennis en praktijken die een gemeenschap of groep overgeërfd heeft gekregen, én die de gemeenschap of groep voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties.
 
De Mechelse Ommegang vindt sinds 1785 in principe maar één keer om de 25 jaar plaats en wordt georganiseerd door de stad Mechelen. De stad vraagt telkens een bekend regisseur om de processie vorm te geven. Voor 2013 neemt Michaël De Cock van het theatergezelschap ’t Arsenaal dit engagement op. De Ommegangsreuzen vormen de kern van de ommegang, maar er is ook een Ros Beiaard, een Rad van Fortuin, een Schip van Oorlog en vele kleinere figuren zoals kemels en paardjes.
 
De Molse Lichtstoeten bestaan uit de lichtstoet Rozenberg en de lichtstoet Ginderbuiten, die beide plaatsvinden op een verschillende zaterdag in september. In 1885 gestart met een fakkeloptocht ter opfleuring van de jaarlijkse kermis zijn de twee stoeten geëvolueerd tot vrij technologisch hoogstaande stoeten van licht. Ze worden gedragen door de lokale gemeenschap en het lokale beleid. De opname van de Molse Lichtstoeten op de Vlaamse Inventaris toont aan dat ook technologische ontwikkeling en evolutie deel uitmaken van immaterieel cultureel erfgoed.
 
De expertise voor het bouwen van balansbogen van Miel Van Beeck is belangrijk voor de schutterstraditie in o. a. de Noorderkempen. Miel Van Beeck heeft vele jaren balansbogen gebouwd en de techniek systematisch verbeterd. Uniek is dat hij heeft ingezet op technologische ontwikkeling, op het gebruik van industriële toestellen en dat hij zo de balansboog heeft geperfectioneerd. Miel Van Beeck heeft zich ingeschakeld in een lange traditie van overlevering van expertise van generatie op generatie. Om het schieten met de balansboog niet teloor te laten gaan hebben Volkskunde Vlaanderen vzw, de erfgoedcel Noorderkempen en de Hoge Gilderaad der Kempen een traject opgezet om deze kennis te documenteren en de overdracht te organiseren. Miel Van Beeck stond hier zelf deels voor in. De organisaties zoeken ook aansluiting bij het technisch onderwijs om de expertise te verankeren.
 
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “De aandacht voor het immaterieel cultureel erfgoed neemt jaar na jaar toe. In Vlaanderen sluiten we met ons beleid perfect aan bij de Unesco-Conventie 2003 die de culturele diversiteit in de wereld wil vrijwaren en in beeld  brengen, en ook ontwikkelingslanden wil helpen om die vormen van cultuur te beschermen. Opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed betekent een grotere zichtbaarheid en kansen op uitwisseling van kennis, ervaringen, expertise, acties en programma’s. En dit zowel in Vlaanderen als in het buitenland.”
 
Ook nieuw op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed: de Heilig Bloedprocessie van Meigem (Deinze), de Heksenstoet van Beselare (Zonnebeke), het Carnaval van Blankenberge en de rituele handeling van het manueel klokkenluiden waarvoor de klokkenluiders van Roeselare, Hamme-Zogge en de abdij van Keizersberg in Leuven een aanvraag hadden ingediend.