Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

'Mooi communicatierapport voor Laakdal'

In een grootschalige enquête van de Thomas More Hogeschool onder leiding van Eric Goubin in meer dan 30 gemeenten werd er bij de inwoners gepeild naar de tevredenheid over de gemeentelijke communicatie.

“Ik ben zeer trots op ons mooi rapport’, zegt Jurgen Mensch. “Acht jaar geleden werd ik schepen van communicatie. Het beleid dat ik samen met het gemeentelijk communicatieteam sindsdien heb geïmplementeerd heeft duidelijk een goed effect. Steevast in de top van de rangschikking en significant beter dan onze buurgemeenten!”

In augustus ’23 werden er 2.000 papieren enquêtes naar een diverse groep Laakdallenaren verstuurd.

817 inwoners vulden deze in.

De inwoners zijn heel tevreden en het tweemaandelijks infomagazine Laakdal Leeft wordt door maar liefst 84% van de respondenten gelezen en sterk gewaardeerd. Maar ook de website, het onthaal, het gemeentelijk facebookkanaal en de digitale infoborden krijgen de hoogste waardering van alle deelnemende gemeenten.

Naast de resultaten gaven de deelnemers ook feedback en suggesties. Zo vrezen bijvoorbeeld de voornamelijk oudere inwoners het verdwijnen van gedrukte media en wil men meer info over subsidies en premies, beslissingen van de gemeenteraad en het schepencollege.

“Toch kan en moet alles beter en werken we nu aan actiepunten om onze sterke basis continu te verbeteren. Ook hier communiceren we gepast over", besluit Jurgen.

Het ganse rapport vind je terug op: https://www.laakdal.be/communicatierapport-laakdal-2024

Deel dit artikel