Provinciebestuur Antwerpen zette enkele maanden geleden een innovatieve overheidsopdracht in de markt door op zoek te gaan naar een multidisciplinair team om de dagelijkse leiding op zich te nemen van cultuurhuis de Warande.

Na een selectieprocedure heeft het Dagelijks Bestuur die opdracht toegewezen aan C-lever.org.

Door een team met verschillende talenten in te zetten kan deze organisatie inspelen op de diverse noden van het provinciaal cultuurhuis. De directieopdracht gaat op 1 september van start en duurt 2 jaar.

Nog tot 31 augustus berust de dagelijkse leiding van de Warande bij Annelies Nagels en Mieke Mermans. Zij leidden het provinciaal cultuurhuis in duo door de coronaperiode. Op 1 september worden hun taken overgenomen door een multidisciplinair team.

"Het provinciebestuur komt hiermee tegemoet aan de complexe context waarin de Warande opereert," stelt gedeputeerde Kathleen Helsen, voorzitter van APB cultuurhuis de Warande. "Als provinciaal cultuurhuis is dit een unicum in Vlaanderen voor wie –samen met de talrijke huispartners- een belangrijke culturele én maatschappelijke rol is weggelegd in de stad Turnhout en de wijde regio.

Een intensief traject de Antwerp Management School leerde ons dat het anno 2022 allesbehalve evident is dat één enkele persoon daarvoor over al de nodige competenties, ervaringen, netwerken en inzichten beschikt. De keuze voor een multidisciplinair team bleek het meest geschikt te zijn voor de toekomst van de Warande."

C-lever.org kwam als beste uit de procedure. Dat is een opkomende impactonderneming met deskundigen die gespecialiseerd zijn in inclusieve ontwikkeling op organisatorisch, institutioneel, sociaaleconomisch, cultureel en ecologisch vlak. Als tijdelijk directeur wordt Najim Einauan het gezicht van het nieuwe directieteam.

Hij is al meer dan 25 jaar actief in het sociaal-cultureel werkveld en beschikt over ruime ervaring en netwerken voor het runnen van een non-profit organisatie, ook het vlak van regelgeving, subsidies, project-management, personeelszaken, jongerencultuur, diversiteit en inclusie. Naast Einauan zullen ook Lieve Van de Walle en Wouter Van Bellingen deel uitmaken van het directieteam.

"Bij C-lever.org zijn we ons allen bijzonder bewust van de complexiteit van het cultuurhuis de Warande. Daarvoor kunnen we putten uit onze ervaring op het vlak van organisatie-ontwikkeling en transitiemanagement in al zijn facetten: HRM, financiën, enzovoort. Wij erkennen de expertise en rijke traditie van cultuurhuis de Warande en willen hier verder op bouwen," stelt Najim Einauan van C-lever.org.

Het directieteam zal instaan voor de dagelijkse leiding van het cultuurhuis en moet uitvoering geven aan de nieuwe beleidsnota, waarin de doelstelling en uitdagingen voor de Warande voor de volgende jaren zijn vastgelegd. Voorzitter Kathleen Helsen: "We willen met de Warande de komende jaren nog meer in dialoog gaan met de samenleving en antwoorden zoeken op maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld de veranderende demografie in Turnhout en in de Kempen.

Het nieuwe directieteam moet daarvoor sterke partnerschappen aangaan en de Warandesite uitbouwen tot een open campus voor kunst en cultuur, waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan die bijdragen aan de ontwikkeling van de hele regio."  Op de foto :vlnr.  Lieve Van de Walle, Patrick Stoop en Najim Einauan van C-lever.org met gedeputeerde Kathleen Helsen, voorzitter van APB cultuurhuis de Warande / Provincie Antwerpen.

De externe directieopdracht is voor 2 jaar toegewezen aan C-lever.org. Het team gaat op 1 september aan de slag.